:

Vad är en Kontogrupp?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Kontogrupp?
 2. Vad är Kontoklass 4?
 3. Vad är en debit?
 4. Vilka är de olika Kontoklasserna?
 5. Vad är en kontotyp?
 6. Vad ska bokföras i Kontoklass 4?

Vad är en Kontogrupp?

I en kontoplan delas kontona in i olika grupper så att konton som hör ihop bildar en grupp. De två första siffrorna i ett kontonummer visar kontogruppen.

Vad är Kontoklass 4?

Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer ) Kontoklass 2 för eget kapital och skulder () Kontoklass 3 för intäkter () Kontoklass 4 för material- och varukostnader ()

Vad är en debit?

Debit är ett kort som är anslutet till ett bankkonto. Du kan använda kortet inom ramen för saldot på bankkontot och bruksgränserna. Med kortet kan du betala köp (även på internet) och göra kontantuttag runt om i världen. Transaktionerna debiteras ditt konto inom ett par dagar från köptransaktionen eller kontantuttaget.

Vilka är de olika Kontoklasserna?

I BAS-kontoplanen görs följande indelning av kontoklasser:

 • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer )
 • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder ()
 • Kontoklass 3 för intäkter ()
 • Kontoklass 4 för material- och varukostnader ()
 • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader ()

Vad är en kontotyp?

En kontoklass är en indelning av olika konton i kontoplanen. Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen.

Vad ska bokföras i Kontoklass 4?

I den fjärde kontoklassen bokförs kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med varuinköp. I kontoklass 5 och 6 bokförs övriga externa kostnader, så som hyra, el och porto. Kontoklass 7 utgörs av kostnader för personal och avskrivningar.