:

Hur länge kan man äta Vimovo?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man äta Vimovo?
  2. Vad innehåller naproxen?
  3. Kan man krossa naproxen?
  4. Är det farligt att ta naproxen?
  5. Är naproxen starkare än Ipren?
  6. Hur många naproxen kan man ta per dag?
  7. Hur lång tid kan man äta naproxen?

Hur länge kan man äta Vimovo?

Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden. Vimovo innehåller naproxen som är ett NSAID-läkemedel.

Vad innehåller naproxen?

Den aktiva substansen i Naproxen Krka är natriumnaproxen som tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Naproxen Krka används vid behandling av: inflammation och smärttillstånd.

Kan man krossa naproxen?

Pronaxen kan krossas. Tabletterna löser sig inte i vatten och därför är det viktigt att inget lämnas kvar på botten av glaset samt att du är noga med att ta hela dosen.

Är det farligt att ta naproxen?

Läkemedel som Naproxen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Är naproxen starkare än Ipren?

Mensvärk. Vid mensvärk har NSAID som innehåller ibuprofen eller naproxen bra effekt. Effekten av naproxen sitter i längre och varar cirka 12 timmar jämfört med cirka 6 timmar för ibuprofen. Det är bra att ta läkemedlet så fort som möjligt när du känner att besvären är på väg.

Hur många naproxen kan man ta per dag?

Dosering av Naproxen För vuxna ordineras vanligtvis 1 tablett vid behov och max 2 tabletter (500 mg) per dygn. Vid migrän, ta 3 tabletter (750mg) vid känningar och därefter 1 tablett vid behov.

Hur lång tid kan man äta naproxen?

HUR DU TAR NAPROXEN BLUEFISH Vuxna och barn från 12 år: 1 tablett (250 mg) vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn. Utan läkares ordination bör Naproxen Bluefish användas högst 5 dagar i följd vid smärta och 3 dagar i följd vid feber. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.