:

Vilka ämnen och mängder kräver övervakning?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka ämnen och mängder kräver övervakning?
  2. Hur många poäng utan ADR?
  3. Vad ska du ha när du kör 5 kg av farligt gods?
  4. Hur ska man förpacka farligt gods i begränsad mängd?
  5. Hur mycket bränsle får man köra utan ADR?
  6. Vad ska du göra med farligt gods deklarationen när du lämnat ut farligt gods?
  7. Vilken åtgärd är viktigast för en privatperson som ska transportera farligt gods?
  8. Vem har ansvar för transport av farligt gods?

Vilka ämnen och mängder kräver övervakning?

Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, arsenik, fyrverkerier, spray burkar, krockkuddar och vattenförorenande ämnen.

Hur många poäng utan ADR?

För icke ADR-klassade produkter gäller endast reglerna i ovanstående ordning. För transport som värdeberäknad mängd krävs att: Mängden transporterat gods ej får överstiga 1000 poäng. Godsdeklaration skall medfölja godset.

Vad ska du ha när du kör 5 kg av farligt gods?

Godset ska vara märkt med: UN-nummer och för vissa transportmetoder ämnets namn. Etiketter för aktuella riskklasser. Ett korrekt ifyllt transportdokument med information om det farliga godset ska medfölja försändelsen.

Hur ska man förpacka farligt gods i begränsad mängd?

Begränsad mängd är en lättnad som syftar till att underlätta transport av gods i mindre förpackningar. För att lättnaden ska kunna användas ska godset förpackas i en godkänd innerförpackning och sedan i en ytterförpackning. Totalvikten per kolli får vara max 30kg (20kg om ytterförpackningen består av krympfilm).

Hur mycket bränsle får man köra utan ADR?

För transport på väg får den totala mängden som transporteras inte överstiga 240 liter. Dessutom får ytterligare 60 liter bränsle medföras på fordonet vid en transport på väg under förutsättning att det är till för driften av fordonet (”reservdunkar”).

Vad ska du göra med farligt gods deklarationen när du lämnat ut farligt gods?

För varje transport av farligt gods ska avsändaren utfärda godsdeklaration (dangerous goods declaration). Både avsändaren och transportören ska spara en kopia av dokumentationen i minst 3 månader. Vid landtransport i Sverige skrivs godsdeklaration på svenska.

Vilken åtgärd är viktigast för en privatperson som ska transportera farligt gods?

När privatpersoner skickar farligt gods så krävs att bestämmelserna om farligt gods följs. Detta är inte alltid så lätt eftersom det i många fall krävs att privatpersoner har viss utbildning. Om privatpersoner inte har denna utbildning så får godset inte skickas.

Vem har ansvar för transport av farligt gods?

Avsändaren ska försäkra sig om att: Det farliga godset är rätt klassificerat och tillåtet för transport. Endast godkända och lämpliga förpackningar och tankar används. Godset har korrekt märkning och etikettering.