:

Hur varm blir en öppen eld?

Innehållsförteckning:

  1. Hur varm blir en öppen eld?
  2. Hur mycket väger ett vedträ?
  3. Hur varmt kan det bli i en eldstad?
  4. Vad väger granved?
  5. Vad väger 1kubik björkved?

Hur varm blir en öppen eld?

Längst ner är lågan ljust blå. Temperaturen i den mörka zonen är ganska låg, omkring 600 °C, och ökar till omkring 1200 °C i mitten av det gula området. Den högsta temperaturen, 1400 °C återfinner man i den övre ytterkanten av den lysande gula delen av lågan.

Hur mycket väger ett vedträ?

Svar En kubikmeter björkved väger i rått tillstånd ca 875 kg. Torkad björkved väger ca 490 kg. Hos tall är motsvarande värden ca 10 kg. Man kan räkna med att björkved ger ungefär 1,2 ggr mer energi än tallved.

Hur varmt kan det bli i en eldstad?

De flesta lokaleldstäder är klassade i max 350 grader. För en murad skorsten gäller 450 grader. – Men med felaktigt eldande kommer man lätt upp i 800 grader och då håller varken skorsten eller eldstad, förklarar Ulf Johnson.

Vad väger granved?

Densiteten hos gran och tall vid ca 20 % fuktighet ligger på drygt 400 kg per kubikmeter. Beroende på hur man staplar veden sedan består en kubikmeter ved av olika massa. En del staplar är lösa och väger lätt, medan andra är tätt packade och väger mer.

Vad väger 1kubik björkved?

Re: Vikt på ved tor , 82 Men om vi pratar om en kubik torr huggen ved stjälpt i säck så handlar det om 0,5 - 0,6 m3 fast, vikt runt 2 kg.