:

När dinosaurierna dog?

Innehållsförteckning:

  1. När dinosaurierna dog?
  2. I vilken ordning utvecklades jordens organismer?
  3. Hur gammalt är ett fossil?
  4. Vad är de hårdaste delarna som blir fossil?
  5. Vad är de äldsta fossilen på jorden?

När dinosaurierna dog?

För drygt 66 miljoner år sedan träffade en gigantisk asteroid jorden, vilket ledde till dinosauriernas död. SVT har uppmärksammat forskningen kring detta. Asteroiden är mest känd för att ha utplånat dinosaurierna, men att även fåglarna drabbades är inte lika allmänt känt.

I vilken ordning utvecklades jordens organismer?

För cirka 2,5 miljarder år sedan fanns mikroorganismer (cyanobakterier) som producerade syre. I slutet av prekambrium utvecklades i haven och andra vattensamlingar de första flercelliga djuren, växterna (alger) och svamparna.

Hur gammalt är ett fossil?

För att kunna avgöra hur gammalt ett fossil är kan man ta hjälp av berggrunden eller mätningar av radioaktivt sönderfall. Det vanligaste är dock att de dateras utifrån de sediment där de förekommer och deras kronologiska ordning i förhållande till kringliggande sediment.

Vad är de hårdaste delarna som blir fossil?

De är oftast de hårdaste delarna som blir fossil, till exempel tand-, skal- och skelettrester i djur. Hos växter kan sporer, frön och stammar fossiliseras och bilda växtfossil. De yngsta fossilen är omkring 10 000 år gamla. Yngre och endast delvis omvandlade fossil kallas ibland subfossil.

Vad är de äldsta fossilen på jorden?

De äldsta fossilen på jorden är troligen cirka 3,7 miljarder år gamla lämningar efter stromatoliter. De påträffades 2016 på Grönland. Tidigare rekordnoteringar gällde 3,4 eller 3,5 miljarder år gamla fossil av encelliga, bakterieliknande organismer från Sydafrika eller Australien.