:

Hur räknar jag ut omkretsen på en rektangel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar jag ut omkretsen på en rektangel?
  2. Vad är skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel?
  3. Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?
  4. Hur fungerar likformighet?
  5. Har tolv kanter?

Hur räknar jag ut omkretsen på en rektangel?

Om sidorna av en rektangel skrivs som variabler a och b enligt bilden här intill, då är formeln: rektangelns omkrets = 2a + 2b.

Vad är skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel?

En kvadrat har många likheter med en rektangel - i själva verket är en kvadrat en rektangel där alla sidor har samma längd. Att alla sidorna i en kvadrat har samma längd innebär att det blir enkelt att beräkna en kvadrats omkrets och area.

Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?

Fenomenet, som kallas 'illusionen av linjäritet', kommer av att elever då de ska förstora eller förminska flerdimensionella geometriska figurer intuitivt tenderar att utgå ifrån att, om alla sidor görs dubbelt så långa, då blir även arean dubbelt så stor (De Bock et.al, De Bock et al.

Hur fungerar likformighet?

När två trianglar (eller någon annan typ av månghörning) har samma form, men inte nödvändigtvis samma storlek, då säger vi att de båda figurerna är likformiga.

Har tolv kanter?

Dodekaeder (av grekiskans dodeka, tolv, och hedra, säte, grundyta) är en polyeder vars sidor utgörs av tolv liksidiga pentagoner. Dodekaedern är den fjärde av de fem platonska kropparna.