:

Kan innehålla eller kan innehålla spår av?

Innehållsförteckning:

  1. Kan innehålla eller kan innehålla spår av?
  2. Kan man äta produkter som kan innehålla spår av mjölk?
  3. Vad menas med spår av?
  4. Vad menas med spår av mjölk?
  5. Är det vegan om det kan innehålla spår av mjölk?
  6. Hur mycket är spår av?

Kan innehålla eller kan innehålla spår av?

Även om märkningen är frivillig, anser Livsmedelsverket att märkningen bör uttryckas som "kan innehålla spår av..." och inget annat, för att det ska vara tydligt för konsumenten vad som avses.

Kan man äta produkter som kan innehålla spår av mjölk?

Kan innehålla spår av”-märkning är en frivillig varningsmärkning. En upplysning om att ett livsmedel "kan innehålla spår av mjölk" syftar till att upplysa personer med allergi mot mjölk om att livsmedlet kan vara kontaminerat med mjölk. Det saknas idag bestämmelser som närmare reglerar användningen av sådan märkning.

Vad menas med spår av?

En produkt kan ha markeringar som ”spår av vete” eller ”spår av mjölk”. Det innebär att produkten inte innehåller råvaror med dessa allergener, men kan innehålla spår av det. Det kan hända om snacksen produceras i anslutning till varandra eller på samma produktionslinje.

Vad menas med spår av mjölk?

En produkt kan ha markeringar som ”spår av vete” eller ”spår av mjölk”. Det innebär att produkten inte innehåller råvaror med dessa allergener, men kan innehålla spår av det. Det kan hända om snacksen produceras i anslutning till varandra eller på samma produktionslinje.

Är det vegan om det kan innehålla spår av mjölk?

– De flesta tar nog för givet att en produkt som är märkt ”vegansk” inte innehåller några animaliska ingredienser, säger Ylva Sjögren Bolin, rådgivare på Livsmedelsverket. Men spår av exempelvis mjölk och ägg kan finnas i produkter på grund av oavsiktlig förorening. Därför kan de finnas även i vegan-märkta produkter.

Hur mycket är spår av?

En produkt kan ha markeringar som ”spår av vete” eller ”spår av mjölk”. Det innebär att produkten inte innehåller råvaror med dessa allergener, men kan innehålla spår av det. Det kan hända om snacksen produceras i anslutning till varandra eller på samma produktionslinje.