:

Vad menas med Nukleofil?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med Nukleofil?
 2. Vad menas med elektrofil?
 3. Vad är nukleofilt reagens?
 4. Hur bildas en Karbokatjon?
 5. Hur går en Additionsreaktion till?
 6. När bildas Karbokatjon?
 7. Vad är det för skillnad mellan en reaktionsformel och en reaktionsmekanism?
 8. Vad innebär Markovnikovs regel?
 9. Kan fås från ester?
 10. Vad är Elektrofil addition?
 11. När sker SN1 och SN2?

Vad menas med Nukleofil?

Nukleofil är grekiska och betyder "kärnälskare". Inom kemin kan den vara en negativt laddad jon eller neutral. För att en nukleofil ska skapa en bindning donerar den ett av sina elektronpar till en partiellt positivt laddad atom eller jon, den så kallade elektrofilen.

Vad menas med elektrofil?

En elektrofil är en molekyl som dras till elektroner och negativ laddning. Den kan vara positivt laddad eller sakna elektrisk laddning. Elektrofiler deltar i substitutionsreaktioner och reagerar med nukleofiler.

Vad är nukleofilt reagens?

Den har en positiv elektrisk laddning och är en "elektronälskare". Den dras alltså till elektronrika partiklar. c) Nukleofilt reagens: Ammoniakmolekylen och hydroxijonen. Elektrofilt reagens: Karbokatjoner och oxoniumjoner.

Hur bildas en Karbokatjon?

En karbokatjon är en kortlivad och väldigt reaktiv positivt laddad jon som bildas när den lämnande gruppen avlägsnas från resten av molekylen i en SN1-reaktion. I det här fallet bildas karbokatjonen när bromatomen lämnar och bildar en fri bromidjon.

Hur går en Additionsreaktion till?

Addition av brom till en dubbelbindning I första steget sker en elektrofil attack. Bromatomen bildar en tillfällig dipol. Den (något mera) positivt laddade ändan dras mot elektronerna i dubbelbindningen. Brom "knycker" en elektron från dubbelbindningen, så att det bildas en s.k. bromoniumjon och en bromidjon.

När bildas Karbokatjon?

En karbokatjon är en kortlivad och väldigt reaktiv positivt laddad jon som bildas när den lämnande gruppen avlägsnas från resten av molekylen i en SN1-reaktion. I det här fallet bildas karbokatjonen när bromatomen lämnar och bildar en fri bromidjon.

Vad är det för skillnad mellan en reaktionsformel och en reaktionsmekanism?

Till skillnad från en reaktionsformel visar en reaktionsmekanism en mer detaljerad beskrivning av förloppen för kemiska reaktioner som beskriver i mer detalj de olika reaktionsstegen i en viss kemisk reaktion. Elektroner är alltid inblandade i olika kemiska reaktioner.

Vad innebär Markovnikovs regel?

Vid reaktionen öppnas dubbelbindningen, och enligt Markovnikovs regel binds därvid den elektropositiva delen till den av de två intilliggande kolatomerna som har flest väteatomer bundna till sig medan den elektronegativa delen binds till den andra kolatomen.

Kan fås från ester?

Estrar är en ämnesklass i organisk kemi som uppstår när en alkohol under vattenavspjälkning reagerar med en syra. De biologiskt vanligaste estrarna är fetter som består av en trevärd alkohol, glycerol och tre fettsyror, vilka består av ogrenade karboxylsyror.

Vad är Elektrofil addition?

Elektrofil addition – är vanlig vid addition till alkener och alkyner, varvid regiokemin bestäms av Markovnikovs regel. Hydrogeneringsreaktioner brukar även hänföras till denna kategori. Nukleofil addition – är vanlig vid addition till karbonyl föreningar, nitriler och iminer.

När sker SN1 och SN2?

SN1 sker framförallt när vi har ett tertiärt kol: SN2-reaktioner har svårt att ske med tertiära kol p.g.a. ”steriskt hinder”.