:

När förbjöds Eulan?

Innehållsförteckning:

  1. När förbjöds Eulan?
  2. När slutade man använda DDT?
  3. Varför luktar gamla möbler?
  4. Varför förbjöds DDT i Sverige?
  5. När slutade man med DDT?
  6. Vad händer om man får i sig DDT?

När förbjöds Eulan?

Bayer slutade tillverka Eulan 1988. Patentet har gått ut, och andra företag har upptagit tillverkningen. Namnet Eulan skapades från det grekiska ordet ευλή (eulé) som kan betyda både mal-larv och mask.

När slutade man använda DDT?

DDT förbjöds i västvärlden under 1970-talet och de flesta länder har nu följt efter. Trots detta används DDT fortfarande i kampen mot malaria.

Varför luktar gamla möbler?

Loppisfynd och äldre möbler tenderar att utsöndra en speciell doft, som för många upplevs som mindre trevlig. Denna lukt går dock att maskera på fler än ett sätt – men vill du eliminera doften helt och hållet finns det bara ett sätt som gäller, nämligen att använda ozon.

Varför förbjöds DDT i Sverige?

Efter några år började effekterna av användningen att göra sig påminda. Förtunnade äggskal hos havsörnar, massdöd av småfåglar, störningar i fortplantningen hos flera djurarter och därmed kraftigt minskande populationer. Detta ledde till att de flesta länder i västvärlden förbjöd DDT under 1970-talet.

När slutade man med DDT?

DDT användes i stor omfattning fram till mitten av 1960-talet, vilket bl. a. medförde att malaria nästan kunde utrotas i tropikerna. Besprutning med DDT förbjöds i Sverige och många andra länder i början av 1970-talet.

Vad händer om man får i sig DDT?

Det krävs en relativt hög dos av DDT för att akuta symptom ska uppstå, och därför trodde man länge att ämnet var mer eller mindre ofarligt för oss människor. DDT fungerar som ett nervgift, vilket blir synligt vid höga doser, då den exponerade personen drabbas av ryckningar och kramper.