:

Vad menas med att daggmasken är en hermafrodit?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med att daggmasken är en hermafrodit?
  2. Vilka djur är hermafrodit?
  3. Hur många ägg lägger en daggmask?
  4. Hur ser intersex ut?
  5. Hur många föds med två kön?

Vad menas med att daggmasken är en hermafrodit?

Den här arten kallas blå daggmask. Daggmaskar som parar sig. Daggmaskar är hermafroditer vilket betyder att de är både hanne och hona samtidigt. Båda överför alltså sperma till varandra och båda lägger ägg som befruktats med sperman de fått.

Vilka djur är hermafrodit?

Hermafroditiskt reproducerande djur förekommer bland en rad ryggradslösa djur som daggmask, rundmaskar och snäckor, en del kräftdjur samt några få ryggradsdjur, däribland fiskar. Det vanligaste är att individen är både hane och hona samtidigt. Dessa arter kan vara självbefruktande eller korsbefruktande.

Hur många ägg lägger en daggmask?

Slemmet kommer sedan att stelna och skapa en kokong där embryot växer till sig i 1-6 månader. Det tar ungefär 1 år för masken att gå från kokong till fullvuxen individ. Det är olika hur många kokonger som läggs vid befruktningen, det kan variera från några få hos stora till flera hundra för små arter.

Hur ser intersex ut?

Ett exempel på hur en intersexvariation kan se ut är att man har en kropp som till det yttre ser ut som en typisk tjejkropp och där de inre könsorganen inte ser ut som man förväntar sig av den typen av kropp. Det kan vara att man har en slida och har testiklar inne i kroppen.

Hur många föds med två kön?

I Sverige föds ungefär 20 barn varje år med ett intersexuellt tillstånd som innebär att barnets biologiska kön inte omedelbart kan avgöras. I enlighet med internationell praxis utreds barnens könstillhörighet av ett multidiscipli- närt specialistteam.