:

När ramlar Kotten ner från tall?

Innehållsförteckning:

  1. När ramlar Kotten ner från tall?
  2. Vilka barrträd har inte kottar?
  3. När finns det kottar?
  4. Hur ser man vem som ätit på en kotte?
  5. Hur sprider sig tallens frön?
  6. Vilka träd har kottar i Sverige?
  7. När kan man plocka tallkottar?
  8. Vilket djur äter Grankottar?

När ramlar Kotten ner från tall?

År 3: Under vår och försommar klänger kottarna och det flesta av fröna faller i april-juni. Vissa år kan dock fröfallet pågå ända in i september även om huvuddelen faller under vår och försommar.

Vilka barrträd har inte kottar?

Hos alar mognar honhängena efter blomningen till korta och bruna bildningar med hårda fjäll, vilka kallas alkottar trots att de inte är några riktiga kottar.

När finns det kottar?

Till detta kommer behovet av frö till skogssådd. Kottar samlas normalt in på hösten, antingen på stående träd i fröplantager eller från marken på fällda toppar, grenar eller träd.

Hur ser man vem som ätit på en kotte?

Svar Det är en gnagare som varit i farten, troligen en skogsmus. De äter väldigt noggrant när de är i farten. Ekorren äter slarvigare, och då ser det mer slarvigt ut (de lämnar stora delar av kottefjällen). Fåglar äter främst fröna, varför de bänder upp kottefjällen för att komma åt dessa.

Hur sprider sig tallens frön?

För att möjliggöra långväga spridning är tall- och granfrön försedda med vingar. Vingarna är dock ett problem vid maskinell sådd. Ett enkelt sätt att avlägsna tall- och granfrövingar är att lägga fröna i en roterande trumma och tillsätta en mindre mängd vatten. Vingens fäste sväller då upp och lossnar från fröet.

Vilka träd har kottar i Sverige?

Vilka lövträd har kottar? Klibbal och gråal har kottar. Vill du se vad andra träd har för frukter/frön/ollon kan du läsa vidare under länken nedan.

När kan man plocka tallkottar?

Genomförande: Ta med klassen ut i skogen på senvintern eller tidigt på våren innan vårsolen fått kottarna att klänga. När kottarna öppnar sig och släpper ut fröna säger man att de klänger. Kottarna kan också plockas redan på senhösten och vintern, men får då sparas till våren för nästa steg.

Vilket djur äter Grankottar?

Kottar innehåller mycket näringsrika frön som många djur vill åt särskilt på vintern då det kan vara dåligt med annan mat. De djur som jag i första hand kommer att tänka på som äter kottar är ekorrar, mindre gnagare (sork, skogsmöss) och fåglar (hackspettar, korsnäbbar).