:

Hur mycket får det skilja i kompression?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får det skilja i kompression?
 2. Hur gör man ett Kompressionsprov?
 3. Vilket bränsletryck ska det vara i systemet?
 4. Vilka fel kan upptäckas vid Kompressionsprov?
 5. Varför vill man inte att alla kolvar rör sig parallellt?
 6. Varför är det bättre att göra ett Kompressionsprov på en varm motor än en kall?
 7. Hur utför man ett Kompressionstest på motor?
 8. Hur kollar man komp?
 9. Hur mäter man bränsletryck?
 10. Hur mäta bränsletryck?
 11. Vilket spann har dieselmotorn i sitt Kompressionstryck?
 12. Hur kollar man kompression på moped?

Hur mycket får det skilja i kompression?

På högkomprimerade motorer (10,5 kg/cm² och högre) får kompressionsvärdet inte skilja sig mer än 1 kg/cm² mellan högsta respektive lägsta värdet. På lågkomprimerade motorer (under 10 kg/cm²) får inte värdet skilja sig mer än 0,7 kg/cm² mellan högsta respektive lägsta värdet.

Hur gör man ett Kompressionsprov?

tar bort tändstiftet, gängar i provaren kör startmotorn med bortkopplad tändspole/spolar. Även lågpris provare brukar ha "hold", dvs trycket som avläses sparas i manometern med hjälp av en back ventil. + alla stift ur, driftsvarm motor, öppet gasspjäll. + titta på mätaren när du gör kör den på starten.

Vilket bränsletryck ska det vara i systemet?

Bränsletrycket för en bensinbil (sugmotor) brukar vara i storleksordningen 2-3 bar men kan variera mellan biltillverkare, läs alltså i manualen.

Vilka fel kan upptäckas vid Kompressionsprov?

Det är helt olika saker, även om värdena kan vara mycket likvärdiga. Kompressionstrycket mäts i tändstiftshålen (spridarhålen på dieselmotorer), på startmotorvarv med varm motor. Trycket talar om tätheten på ventilerna och kolvringarna. Även andra saker kan upptäckas, till exempel om en toppackning är läck.

Varför vill man inte att alla kolvar rör sig parallellt?

Kolvens och kolvbultens linjära svängning kan kompenseras med en motvikt i vevaxeln men det ger då istället en obalans vinkelrätt i vevaxeln. Det är därför viktigt att kolven har liten massa.

Varför är det bättre att göra ett Kompressionsprov på en varm motor än en kall?

Därför att ett kompressionstest med kall motor ger stora felmarginaler när en varm motors delar har vidgats och tätar på ett helt annat sätt. Och eftersom en normal motor arbetar varmt så är det ju då logiskt med detta komptest.

Hur utför man ett Kompressionstest på motor?

Det man gör är att man tar bort ett tändstift i taget, gängar in en manometer och så vrider man på nyckeln så motorn går runt ett par varv. Man skall ta bort tändkabeln från spolen så att motorn inte kan starta det är jätteviktigt.

Hur kollar man komp?

Som skrivet, finns komptestare på biltema. Sen skruvar du ur alla tändstift och skruvar i testaren i tex första. Dra runt startmotorn så motorn går runt. Gå ut och kolla, anteckna, nästa cylinder samma procedur.

Hur mäter man bränsletryck?

Bara trycka på den på ventilen som sitter på fuelrailen. Ett tips är att trycka dit den när bilen är avstängd, sedan starta bilen och kolla trycket. När du sedan kollat trycket så stäng av bilen och låt den stå en stund innan du tar bort däcktrycksmätaren.

Hur mäta bränsletryck?

För att kunna mäta bränsletrycket på min og9-3 (säkert samma på andra SAAB:ar också) behöver man ha en speciell anslutningsnippel till schraderventilen som sitter på fuelrailen. Dels skall den passa på konan och gängorna och dels skall den kunna trycka ner schraderventilens nålventil (ser ut som en stor däckventil).

Vilket spann har dieselmotorn i sitt Kompressionstryck?

Kompressionstrycket mäts i tändstiftshålen (spridarhålen på dieselmotorer), på startmotorvarv med varm motor. Trycket talar om tätheten på ventilerna och kolvringarna.

Hur kollar man kompression på moped?

Test: För att se om din motor har kompression, så är det enklast att använda en kompressionsmätare. Mätaren består av en tryckmätare som mäter hur högt trycket blir inne i cylindern. För att använda mätaren så gängar man in en anslutning i tändstiftshålet och ansluter mätaren.