:

Hur bör personalgruppen hantera samtal kring döden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bör personalgruppen hantera samtal kring döden?
  2. Hur är det att jobba på Hospice?
  3. Hur är det att jobba med palliativ vård?
  4. Hur länge bör man på hospice?
  5. Vad händer med andningen i livets slutskede?

Hur bör personalgruppen hantera samtal kring döden?

Vårdpersonal som jobbar med människor i livets slutskede behöver professionellt stöd i form av samtal och handledning för att de ska kunna orka med den belastning som detta yrke medför (Clemin, 2000).”Det är viktigt att kommunikationen mellan olika personalgrupper fungerar” (Ibid., s. 8).

Hur är det att jobba på Hospice?

På Helhetsvården arbetar vi med ett personcentrerat förhållningssätt där målet är att se hela personen, även de närstående. Den personcentrerade vården går ut på att ge varje enskild person den vård just denne är i behov av. Alla är vi olika - med olika behov, önskemål och drömmar.

Hur är det att jobba med palliativ vård?

Behovet av palliativ vård växer i takt med att människor blir äldre och lever allt längre med livsbegränsande sjukdomar. Att arbeta som sjuksköterska inom palliativ vård är självklart utmanande, men även utvecklande och mycket givande, inte minst eftersom det verkligen ger perspektiv på livet.

Hur länge bör man på hospice?

På hospiceavdelningen vårdas 20 patienter, som alla har svåra sjukdomstillstånd som inte går att bota. Vårdtiden varierar, vanligast är några veckor. Korta vårdperioder förekommer för att komma till rätta med svåra symtom för att sedan kunna komma hem igen.

Vad händer med andningen i livets slutskede?

Andningen blir svagare, ytlig och eventuellt oregelbunden. Det kan även förekomma andningsuppehåll. Den ytliga andningen kan medföra att slem bildas i luftrören. Det kan vara svårt för personen att hosta upp slemmet.