:

Hur vet man om en tändspole är dålig?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet man om en tändspole är dålig?
  2. När ska man byta tändspole?
  3. Hur kan jag kolla en tändspole?
  4. Hur kan man testa en tändspole?
  5. Är det lätt att byta tändspole?
  6. Hur ohm mäter man en tändspole?
  7. Hur mäter man en tändspole om den är hel?
  8. Varför blir tändspolen varm?

Hur vet man om en tändspole är dålig?

7 tecken på ett trasigt tändsystem: Instabil tomgång. Detta kan orsakas av mekaniskt skadade tändkablar och en kortslutning i spollindningen. Motorn går ryckigt vid acceleration. Detta funktionsfel kan orsakas av att vatten hamnar på spolarna, tändstiften eller tändkablarna.

När ska man byta tändspole?

Man måste byta tändspolen om den slutar fungera då det är spolen som genererar spänning för att tändstiftet ska ge gnista. Utan tändspole kommer bilens motor inte gå att starta och därför måste detta fel åtgärdas omedelbart.

Hur kan jag kolla en tändspole?

Att mäta upp en tändspole med en multimeter ger inga direkt användbara resultat. Man kan resistansmäta mellan spolens stomme (=jord) och tändkabeln och då ska multimetern visa ett värde på 60 Ohm.

Hur kan man testa en tändspole?

Vill man vara säker på att en tändspole verkligen fungerar ska den köras i en tändspoleprovare och dessutom med driftstemperatur (runt 70 grader) om man vill ha ett säkert resultat. En spole som godkänns ”i skruvstycket” kan ändå haverera ute på vägen.

Är det lätt att byta tändspole?

I regel är det inte nödvändigt att lämna in fordonet på en verkstad för att byta ut en tändspole. Eftersom tändspolarna i de flesta fall är väldigt enkla att komma åt och går snabbt att byta ut kan du göra som du vill. En verkstad kan inte begära några hutlösa summor för detta arbete heller.

Hur ohm mäter man en tändspole?

Ta ohm-mätaren och mät från tändkabeln till ett av flatstiften. Hör bör motståndet vara högt, ca. 5000 ohm eller mer. Är motståndet oändligt så är sekundärlindningen trasig, byt då tändspolen.

Hur mäter man en tändspole om den är hel?

Du kan ju alltid testa tändspolen genom att sätta tungan där tändstiftet ska vara och trycka på start. Är det brunt i kallingarna efteråt så är spolen hel.

Varför blir tändspolen varm?

Svar. En tändspole av bägartyp, alltså den traditionella runda typen, innehåller olja som både kyler och isolerar. Under drift blir en tändspole inte mer än ljummen, undantaget om man står länge med tändningen på och avstängd motor. Då kan tändspolen blivarm att den exploderar.