:

Är det kvarts?

Innehållsförteckning:

  1. Är det kvarts?
  2. Hur ser kvarts ut?
  3. Vad är grundämnet guld?
  4. Varför är guld en ädel metall?
  5. Vad är guldhaltens smältpunkt?
  6. Hur används guld till smycken?

Är det kvarts?

Kvarts förekommer nästan var som helst i världen och finns i olika färger. De sträcker sig från transparent till helt ogenomskinligt, och alla anses ha en annan betydelse. Enligt dess sammansättning finns det olika typer av kvarts, även om de mest kända är ametyst, citrin och mjölkkvarts, som betraktas inom gemologi.

Hur ser kvarts ut?

Stora, färglösa kvartskristaller kallas bergkristall. I berggrunden förekommande kvartsvarianter som är färgade på grund av föroreningar eller F-centra är ametist, citrin, rosenkvarts och rökkvarts. En grön kvarts som är mycket sällsynt i naturen, men kan framställas genom bränning av ametist, heter prasiolit.

Vad är grundämnet guld?

Guld är ett grundämne, det vill säga, det består enbart av guld och det är således inte en blandning av andra ämnen. Guld är en ädel metall, den oxiderar därför inte i luft som järn, (det rostar) eller koppar, gör (den ärgar). Vidare är guld mycket motståndskraftigt mot vanliga syror och det påverkas nästan inte alls av dessa.

Varför är guld en ädel metall?

Guld är en ädel metall, den oxiderar därför inte i luft som järn, (det rostar) eller koppar, gör (den ärgar). Vidare är guld mycket motståndskraftigt mot vanliga syror och det påverkas nästan inte alls av dessa. Det finns en syra som dock biter på guld och det är kungsvatten, en blandning av 1 del salpetersyra och 3 delar saltsyra.

Vad är guldhaltens smältpunkt?

Guldets smältpunkt är 1.063 C. Guldhalten mäts i karat eller i finhet, rent guld = 24 karat eller 1.000 fin. Guld kan legeras (smältas ihop) med andra metaller, som till exempel silver eller koppar. Om legeringen innehåller 75% guld, så blir guldhalten 18 karat eller 750 fin.

Hur används guld till smycken?

Det mesta av allt guld som grävts fram, används till smycken. En hel del används också inom tandvården och resten går till bland annat elektronikindustrin. I naturen, så förekommer guld dels som korn och klimpar i vattendragens bottensediment (i avlagringar), och dels som bergsguld i ådror.