:

Får man ta ner ekar på sin egen tomt?

Innehållsförteckning:

  1. Får man ta ner ekar på sin egen tomt?
  2. Vilka ekar är fridlysta?
  3. När fälla ek?
  4. Hur tätt plantera ek?
  5. När kommer ekollon på Eken?
  6. Kan man beskära ekar?
  7. Kan man plantera ett ekollon?
  8. Var på eken bildas ekollon?
  9. Vad kostar det att fälla en stor ek?

Får man ta ner ekar på sin egen tomt?

Om man har ek på tomten kan man hugga ned den eller måste man ha tillstånd. Svar Grundregler: Som markägare har man rätt att avverka träd på egen mark. Ek är inte fridlyst.

Vilka ekar är fridlysta?

Eken är idag inte ”fridlyst” som Kronans träd, vilket den tidigare varit i århundraden under regalet. Men det kan ändå vara förbjudet att såga ner en ek om den är gammal och hyser fridlysta arter, eller om det allvarligt skulle påverka naturvärden på ett negativt sätt.

När fälla ek?

Om området inte är detaljplanerat, eller K-märkt, så är det fritt fram att fälla ekar. Tänk på att kommunen däremot kan ha allmänna rekommendationer om att bevara en viss trädsort. Det kan gälla ek eller exempelvis tall. Skulle det finnas en detaljplan så står det angivet i den vad som gäller.

Hur tätt plantera ek?

Eftersom slutbeståndet består av bara 50-70 stammar kan ekarna sås eller planteras i grupper om 3-5 plantor med 8 meters mellanrum. Det ger drygt 150 sådd/planteringspunkter per hektar.

När kommer ekollon på Eken?

Ekollonet är ekens frukt och den bildas efter blomningen på våren och utvecklas under vegetationsperioden för lossna och falla till marken på hösten. Det finns ekar där ollonet behöver två år för att mogna, bla a rödek, Quercus rubra, ursprungligen från Nordamerika men här och där planterad i Sverige.

Kan man beskära ekar?

Tiden för att beskära ek är som bäst under Juli till september, men det går också bra under vårvintern innan lövsprickning samt under höstmånader efter lövfällning bara temperaturen ej är under minus tio.

Kan man plantera ett ekollon?

Om du vill att ditt ekollon ska gro inomhus ska du lägga det svalt i fuktig sand några veckor så att det gror. Man kan också få ekollon att växa till ett litet träd av bara vatten. I själva ollonet finns tillräckligt med näring för att roten ska växa ut och en smal stam spira med de första bladen.

Var på eken bildas ekollon?

Ekens frukt är en nöt När pollenkornen har hittat rätt pistill, utvecklas snart en nöt och som de flesta känner till kallas de för ekollon. Ollonen är fästade i en skål, cupula. Plocka ekollon hör faktiskt inte till allemansrätten utan får bara plockas med markägarens tillstånd.

Vad kostar det att fälla en stor ek?

Ju större ett träd är, ju svårare brukar det vara att fälla det. Var beredd på att priset förmodligen kommer att sticka iväg om det är ett stort träd det handlar om. Ett litet träd kan du säkert komma iväg med att betala så lite som kr medans ett stort ekträd kan kosta mycket mer än 10.000 kr.