:

Har bly eller tenn högst smältpunkt?

Innehållsförteckning:

  1. Har bly eller tenn högst smältpunkt?
  2. Hur löder man kopparrör?
  3. Hur använder man Lödfett?
  4. Kan man löda kopparrör?
  5. Hur löda koppar?

Har bly eller tenn högst smältpunkt?

Det vanligaste förslaget till ersättare för dagens tenn-bly-blandning är en blandning av silver, koppar och tenn. Den främsta skillnaden mellan materialen är att det blyfria har högre smälttemperatur, 217 grader jämfört med 183 för tenn-bly.

Hur löder man kopparrör?

Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.) Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål.

Hur använder man Lödfett?

Till fluss används antingen lödfett eller lödvatten. Lödfett kräver rätt hög temperatur för att vara verksamt, och måste tas bort helt innan målning. Små droppar lödfett kan förstöra en målning. Lödfett kan dock användas till att styra lödfogen till ett visst område.

Kan man löda kopparrör?

För att koppla ihop kopparrör kan man använda muttrar och stödhylsor, men det är både snabbare och billigare att löda ihop rören. Men tänk på att det inte är lämpligt att använda öppen eld överallt. Kopparröret måste vara helt rent och putsat innan man löder, annars blir kopplingen inte tät.

Hur löda koppar?

Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770, (VVS godkänt.) Silverfosforkopparlod med 5% silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 5P är för hårdlödning i koppar samt mässing och i viss mån stål.