:

Hur ska man vara mot någon som har adhd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska man vara mot någon som har adhd?
 2. Vilka rättigheter har man om man har adhd?
 3. Vad kan du göra om du har ADHD?
 4. Kan man tala om diagnosen ADHD?
 5. När börjar barnet med ADHD?
 6. Vad är en variant av ADHD?

Hur ska man vara mot någon som har adhd?

Visa förståelse och respekt

 • Betrakta adhd som en funktionsnedsättning.
 • Undvik att bagatellisera svårigheterna.
 • Moralisera inte över tillkortakommanden.
 • Visa medkänsla och acceptans.
 • Tänk att individen vill göra sitt bästa.
 • Förmedla att du står på individens sida och inte är motpart.

Vilka rättigheter har man om man har adhd?

Du har rätt att få stöd att få livet att funka även när du är vuxen. Det kan till exempel handla om jobb, relationer, att sköta hemmet, hålla ordning på ekonomin eller få annat att funka i vardagen.

Vad kan du göra om du har ADHD?

Det finns särskilda hjälpmedel som kan vara bra om du har adhd. Till exempel kalendrar och alarmklockor som kan hjälpa dig att passa tider eller komma ihåg vad du ska göra under dagen. Eller en sorts timer som till exempel stänger av spisen automatiskt, om du har svårt att komma ihåg det.

Kan man tala om diagnosen ADHD?

Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD. Se vår film om ADHD, där barn berättar om sin egen diagnos: Kärnsymptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra.

När börjar barnet med ADHD?

Problem med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet märks ofta först när barnet börjar i förskolan eller skolan. Där ställs högre krav på beteende, ... Det är vanligt att barn med adhd har svårt med språkutvecklingen. Barnet kan ha svårt att hitta ord, ...

Vad är en variant av ADHD?

ADD är en variant av ADHD, utan överaktiviteten. Var god vänta medans betalningen slutförs ... ungdomar och vuxna kan överaktiviteten kvarstå men ta sig andra uttryck, som rastlöshet och bristande tålamod. ... Målet vid medicinering är att lindra de symtom som stör funktionen och utveckling.