:

Vilka frågor ska förhandlas enligt MBL?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka frågor ska förhandlas enligt MBL?
 2. Hur man förhandlar?
 3. Hur MBL förhandlar man?
 4. Vad innebär en förhandling?
 5. Vilka typer av förhandlingar regleras i MBL?
 6. Vad regleras i MBL?

Vilka frågor ska förhandlas enligt MBL?

Om arbetsgivaren planerar förändringar på arbetsplatsen Vid alla viktigare förändringar av verksamheten, arbets- eller anställningsförhållanden för medlemmar är arbetsgivaren skyldig att kalla till förhandling. Detta är den primära förhandlingsskyldigheten som följer av 11 § medbestämmandelagen (MBL).

Hur man förhandlar?

15 tips som vässar din förhandlingsteknik

 1. Våga förhandla oftare. Oavsett om du gillar det eller ej, så är vi alla förhandlare. ...
 2. Sätt upp mål. ...
 3. Alltid med ett leende. ...
 4. Ge alltid en bra förklaring. ...
 5. Håll dig till sanningen. ...
 6. Verka inte för angelägen. ...
 7. Ett nej betyder fråga igen. ...
 8. Våga säga nej tack.

Hur MBL förhandlar man?

Central förhandling måste begäras senast på femte arbetsdagen efter den dag den lokala förhandlingen avslutades. Därmed är det mycket viktigt att båda parter är överens om när förhandlingen är avslutad. Begärs central förhandling måste du som chef avvakta med beslutet tills att den centrala förhandlingen har avslutats.

Vad innebär en förhandling?

Förhandling är namnet på processen där de inblandade parterna löser dispyter och meningsskiljaktigheter, förhandlar för individuella eller kollektiva fördelar eller försöka göra upp om utgifter, inkomster alternativt andra åtaganden med framåtriktade åtgärder som möter parternas gemensamma intressen.

Vilka typer av förhandlingar regleras i MBL?

Förhandlingssystemet i medbestämmandelagen, MBL, består av två delar. Där finns regler dels om arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet, dels om arbetstagarorganisationernas rätt att begära förhandling med arbetsgivaren. Det senare kallas för att arbetsgivaren har sekundär förhandlingsskyldighet.

Vad regleras i MBL?

Lagen reglerar i huvudsak: Förhandlingsrätt – Rätt för arbetstagare och arbetsgivare att förhandla med motparten i vissa frågor. Till exempel har arbetsgivare skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationen om viktigare förändring i verksamheten eller viktigare förändring av arbets- och anställningsförhållanden.