:

Vad ska man göra om någon är i chock?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska man göra om någon är i chock?
 2. Hur reagerar man i chock?
 3. Vilka olika typer av chock finns det?
 4. Vad händer i reaktionsfasen?
 5. Vad är reaktionsfasen?
 6. Vad är den vanligaste chocken vid trauma?
 7. Hur hanterar man krissituationer?
 8. Vad är ett Krisförlopp?
 9. Hur länge pågår bearbetningsfasen?

Vad ska man göra om någon är i chock?

Så hjälper du någon i chock

 1. Lägg personen på rygg med benen högt om hen är vid medvetande.
 2. Lägg personen i stabilt sidoläge om hen är medvetslös.
 3. Lägg en filt eller liknande över personen så att hen håller sig varm.
 4. Gör så att personen får det lugnt omkring sig.

Hur reagerar man i chock?

Chock kan ta sig följande uttryck: Det känns som att tiden stannar. Du känner dig avtrubbad och har overklighetskänslor, eller har nödvändigtvis inte just några känslor alls. Det är svårt att tänka klart.

Vilka olika typer av chock finns det?

Man skiljer på olika typer av chock:

 • Hypovolemisk chock. Då blodvolymen minskar så pass mycket att hjärtat inte klarar av att fylla ut kärlträdet. ...
 • Kardiogen chock. ...
 • Obstruktiv chock. ...
 • Distributiv chock:

Vad händer i reaktionsfasen?

Reaktion − när den drabbade börjar inse och reagera på vad som har hänt. Känslorna uttrycks ofta starkt, vilket kan vara påfrestande för omgivningen. Fasen kan pågå upp till åtta veckor. Bearbetning − när den drabbade på ett mer metodiskt sätt återupplever intryck och därmed bearbetar problemet.

Vad är reaktionsfasen?

Reaktionsfas. En människa som befinner sig i reaktionsfasen börjar lite i taget möta sjukdomen och försöker bilda sig en uppfattning om vad som skett och dess innebörd. I början av reaktionsfasen uppträder hos många människor känslor som upplevs som främmande och förvirrande.

Vad är den vanligaste chocken vid trauma?

Distributiv chock Sepsis är den vanligaste orsaken till chock på en akutmottagning [6]. Insjuknandet kan vara plötsligt med frossa, feber och allmänsymtom, men feber behöver inte föreligga.

Hur hanterar man krissituationer?

5 tips för att hantera kriser på arbetsplatsen

 1. Skapa en krisplan. Det viktigaste med en bra krisplan är arbetet på vägen till att skapa den. ...
 2. Lär dig krisens faser. ...
 3. Ge stöd vid en kris. ...
 4. Informera flitigt. ...
 5. Stötta omgivningen till den drabbade.

Vad är ett Krisförlopp?

Cullberg indelar krisförloppet i fyra olika faser. Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Dessa faser är nödvändigtvis inte linjära eller tydliga utan i verkligheten är det kontinuum av individuella reaktioner.

Hur länge pågår bearbetningsfasen?

Reaktion − när den drabbade börjar inse och reagera på vad som har hänt. Känslorna uttrycks ofta starkt, vilket kan vara påfrestande för omgivningen. Fasen kan pågå upp till åtta veckor. Bearbetning − när den drabbade på ett mer metodiskt sätt återupplever intryck och därmed bearbetar problemet.