:

Vad säger kroppsspråket om oss?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger kroppsspråket om oss?
  2. Vad är kroppsspråk signaler?
  3. Hur påverkar kroppsspråket andra?
  4. Vad säger ögonkontakt?
  5. Vilka delar ingår i vårt kroppsspråk?

Vad säger kroppsspråket om oss?

Kroppsspråket påverkar hur du uppfattar dig själv. Sätt en penna mellan tänderna, på bredden, så att munnen skapar ett leende. Gör detta i två minuter och du kommer känna dig gladare. Inför anställningsintervjun eller föredraget du ska hålla, ställ dig med händerna på höfterna, ungefär som ”här kommer jag”.

Vad är kroppsspråk signaler?

Den icke-verbala kommunikationen innefattar (det som inte är orden): Kroppsspråket (gester, ansiktsuttryck, hållning etc) Rösten (tonfall, melodi, styrka, pitch etc) Även kläder, smycken, smink, lukt kan räknas in.

Hur påverkar kroppsspråket andra?

Hur vi rör våra händer i interaktionen med andra, påverkar förmågan att övertyga vår samtalspartner. Mest effektiva är gester som understryker det du pratar om, till exempel när du formar en cirkel i luften med fingret för att tydliggöra ett visst samband.

Vad säger ögonkontakt?

Ögonkontakt föregår turskiften, när ordet går över till någon annan. Man möter också någon eller några andras blick för att se om de fortfarande hänger med i samtalet. Man kan se om personerna ser förbryllade ut, eller om de har förstått. Återkoppling är bland det viktigaste med ögonkontakt.

Vilka delar ingår i vårt kroppsspråk?

Vårt kroppsspråk består av en rad olika kroppsliga signaler och reaktioner. Kroppsspråket är ett icke-verbalt språk och det finns flera olika sådana icke-verbala kommunikationkanaler; Ansikte/mimik, röstläge, blick/ögonkontakt, gester m.m.