:

Hur börjar Pannlobsdemens?

Innehållsförteckning:

  1. Hur börjar Pannlobsdemens?
  2. Är Pannlobsdemens ärftlighet?
  3. Hur är det att ha demens?
  4. Vad är suicidalitet?
  5. Hur ärftligt är frontallobsdemens?

Hur börjar Pannlobsdemens?

Personen kan börja dricka alkohol och röka fast de aldrig gjort det innan. En del drabbade blir aggressiva och ohämmade och gör sådant som är pinsamt för dem själva och för omgivningen, utan att bry sig om det. Orsaker till sjukdomen är inte klarlagd men tros i upp till 25 procent av fallen vara genetisk.

Är Pannlobsdemens ärftlighet?

Vad som exakt utlöser sjukdomen och orsakar nervcellernas undergång är inte känt. Men forskarna har i en del fall funnit en ärftlig störning som kan kopplas till sjukdomen. Pannlobsdemens är relativt ovanligt. Av de personer som lider av demenssjukdomar i Sverige beräknas ungefär 7 500 ha pannlobsdemens.

Hur är det att ha demens?

Vanliga symptom är nedsatt initiativförmåga, svårigheter att planera och genomföra saker, personlighetsförändringar och gångsvårigheter. Medan många demenssjukdomar (se primärdegenerativa sjukdomar ») har ett smygande förlopp brukar symptomen vid vaskulär demens komma plötsligt och då upplevas mer påtagligt.

Vad är suicidalitet?

I själva verket är suicidalitet en process med många snabbt skiftande faser: Frånvaro av tankar på suicid; vaga, svängande suicidtankar; påträngande/ tvångsmässiga fram till totalt ockuperande suicidtankar.

Hur ärftligt är frontallobsdemens?

Sjukdomen är till viss del ärftlig. Ungefär hälften av alla med frontallobsdemens har en genetisk släkting som har haft sjukdomen.