:

Vad betyder ordet oförskämt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder ordet oförskämt?
  2. Vad betyder Snutig?
  3. Vad betyder skåtar?
  4. Vilket alternativ är en synonym till allmän?
  5. Vad betyder därhän?
  6. Kan man ibland ekan?

Vad betyder ordet oförskämt?

Betydelse: Som utan blygsel tillåter sig ord eller handlingar, hvilka innefatta missaktning emot andra.

Vad betyder Snutig?

Latinsk femininform av det forntyska namnet Vilhelm som betyder vilja och hjälm: skyddande vilja.

Vad betyder skåtar?

Skåta uttalas skåta och är ett verb -de. Skåta betyder: ro stående vänd mot fören.

Vilket alternativ är en synonym till allmän?

Allmän betyder ungefär detsamma som universell.

Vad betyder därhän?

därhän är sammansatt av Är skepa en synonym till göra sig till?

Kan man ibland ekan?

Eka (dialektalt öka) är en mindre (svensk) rodd- eller segelbåt av typen allmogebåt. Den har i regel tvär akter och fallande stäv (både akter- och förspegel). Ekan, som ursprungligen var en urholkad trästam, är numera oftast klinkbyggd. Ibland förekommer den i enklare konstruktioner med endast en bordplanka.