:

Vad är motbjudande?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är motbjudande?
  2. Är för förslag korsord?
  3. Vad är en medmänniska?
  4. Vad är en Isnot?
  5. Vad är jämt?
  6. Vad betyder ordet föreslår?

Vad är motbjudande?

Motbjudande betyder ungefär detsamma som frånstötande.

Är för förslag korsord?

Synonymer till förslag

  • idé, plan, utkast, uppslag; erbjudande, anbud, propå, invit; proposition, yrkande, hemställan.
  • Användarnas bidrag. tips, motion, exempel, råd, invit, utspel.

Vad är en medmänniska?

Betydelse: Den, som liknaren annan i egenskaper eller samhällsställning, som kan mäta sig med en annan i börd, förmögenhet eller förtjenster.

Vad är en Isnot?

Definition av isnot Fiskredskap som används för att fiska under is.

Vad är jämt?

Jämt uttalas jämt ad och är ett verb. Jämt betyder: jämt och ständigt. jämt och samt oavbrutet.

Vad betyder ordet föreslår?

Ordet föreslå är en synonym till inråda och nominera och kan beskrivas som ”lägga fram ett förslag; presentera en idé för t. ex. hur något ska kunna göras”.