:

Är ask hårt?

Innehållsförteckning:

  1. Är ask hårt?
  2. Hur ser ask träd ut?
  3. När kan man klippa Ask?
  4. Är ask ädelträ?
  5. Hur ser ask?

Är ask hårt?

Ask är ett tungt, hårt och segt virke bland de svenska träslagen. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar.

Hur ser ask träd ut?

Utseende. Asken kan bli ett ståtligt träd på 30 x 7 meter i höjd respektive omkrets, med en tillväxt på 30 x 10 cm per år. Den har yvig, rundad krona, buren av en högrest kronstam med upp till 1,2 meters omkrets. Stammen är rak och når nästan ända upp till toppen.

När kan man klippa Ask?

Ett träd ska beskäras så tidigt som möjligt! Det är lättare att forma ett yngre träd och mindre kvistar övervallar snabbare. Om frågan avser årstid så är sensommaren, Juli –Augusti-September, att föredra för de flesta trädslag.

Är ask ädelträ?

De egentliga ädellövträden är alm, ask, avenbok, bok, ek, lind och lönn. På senare tid har också fågelbär börjat räknas som ädellöv. Flera av huvudarterna har också närbesläktade arter som räknas in under begreppet ädellöv: lundalm, vresalm, naverlönn, bergek och bohuslind.

Hur ser ask?

Ask (Fraxinus excelsior) med blad, knoppar och hängen. Bild Bo Mossberg från Den nordiska Floran. Asken kan bli över 30 meter hög med en rundad krona och båglikt uppåtriktade grenar. Asken är parbladig med uddblad.