:

Vad är föreningsarbete?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är föreningsarbete?
 2. Vad är valberedningens ansvar?
 3. Hur leder man ett styrelsemöte?
 4. Hur man skriver stadgar för ideell förening?
 5. Hur tillsätter man en valberedning?
 6. Hur länge sitter en valberedning?
 7. När behöver man göra ett protokollsutdrag?
 8. Hur ska stadgar se ut?
 9. Hur ändrar man i stadgarna?

Vad är föreningsarbete?

Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål som till exempel att motverka fattigdom. En ideell förening är alltid öppen för nya medlemmar, som delar föreningens målsättning. Dessa behöver inte bidra med en kapitalinsats.

Vad är valberedningens ansvar?

Svar: Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse. Det gör den genom att inför årsmötet vaska fram, utvärdera och tillfråga och på årsmötet föreslå kandidater. Det är ett viktigt arbete som hjälper årsmötet att välja en bra styrelse.

Hur leder man ett styrelsemöte?

En mötesordförandes roll är att leda ett formellt möte genom att fördela ordet, hålla ordning på talarlistan, sammanställa förslag som läggs, se- dan strukturera mötets omröstningar kring dessa, se till att mötet håller sig till dagordningen och hålla tidsramarna som finns uppsatta för mötet.

Hur man skriver stadgar för ideell förening?

I stadgarna för en förening är det lämpligt att även följande anges:

 1. firma (namn)
 2. säte (ort där styrelsen finns)
 3. ändamål.
 4. regler för hur verksamheten ska bedrivas.
 5. regler för medlemskap och uteslutning.
 6. uppgift om medlemsavgifter eller regler för hur de fastställs.
 7. uppgift om verksamhetsår.

Hur tillsätter man en valberedning?

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.

Hur länge sitter en valberedning?

Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning.

När behöver man göra ett protokollsutdrag?

Protokollet från det konstituerande mötet ska sedan skrivas och justeras. Efter det, skrivs ett protokollsutdrag där paragrafen om vem eller vilka som tecknar föreningens firma ska framgå. Detta lämnas sedan till banken eller till plusgirot som behöver denna information.

Hur ska stadgar se ut?

I stadgarna för en förening är det lämpligt att även följande anges:

 • firma (namn)
 • säte (ort där styrelsen finns)
 • ändamål.
 • regler för hur verksamheten ska bedrivas.
 • regler för medlemskap och uteslutning.
 • uppgift om medlemsavgifter eller regler för hur de fastställs.
 • uppgift om verksamhetsår.

Hur ändrar man i stadgarna?

Stadgarna ändras genom beslut av föreningsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla. Logga in och ändra uppgifter för din förening....Protokoll från stämman

 1. protokollföraren.
 2. stämmans ordförande.
 3. en justerare.