:

Hur behandlar man en bakterieinfektion?

Innehållsförteckning:

  1. Hur behandlar man en bakterieinfektion?
  2. Vad är en bakterieinfektion?
  3. Hur många bakterier finns i kroppen?
  4. Vad är symtom på en infektion?
  5. Vad är en virusinfektion?

Hur behandlar man en bakterieinfektion?

Antibiotika kan användas för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Vid svåra infektioner har antibiotika en avgörande betydelse för tillfrisknandet. Men alla bakterieinfektioner behöver inte behandlas med antibiotika.

Vad är en bakterieinfektion?

Bakterieinfektion. Halsfluss, svinkoppor och rosfeber är exempel på infektioner som kan vara orsakade av bakterier, som streptokocker. Bakterier kan också orsaka lunginflammation. Urinvägsinfektion och sårinfektion är exempel på andra vanliga bakterierinfektioner.

Hur många bakterier finns i kroppen?

Bakterier är mycket små organismer, bara någon tusendel av en millimeter stora, och består av en enda cell utan kärna. Bakterier finns nästan överallt, i och omkring oss, på huden, i munnen, i tarmarna och i luften, vattnet och på marken.

Vad är symtom på en infektion?

Feber är det vanligaste symtomet på att kroppen drabbats av en infektion. Trötthet, yrsel, huvudvärk, utslag eller kräkningar förekommer också ofta. Många infektioner ger som regel symtom från den kroppsdel där infektionen sitter, till exempel halsfluss eller urinvägsinfektion, medan andra infektioner bara ger feber och allmän sjukdomskänsla.

Vad är en virusinfektion?

Virusinfektion. Virus sätter sig ofta i övre luftvägarna och orsakar förkylningar, halsont och hosta. Virus kan också sätta sig i tarmen och ge diarré och kräkningar. Slemhinnorna i kroppen är inte täckta av hud, vilket gör dem extra känsliga för virus och bakterier.