:

Hur lågt kalium kan man ha?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lågt kalium kan man ha?
  2. Vilken frukt innehåller mycket kalium?
  3. Hur mycket kalium är det i bananer?
  4. Kan du få behandling om kaliumvärdet är högt?
  5. Har du ett lågt kaliumvärde?
  6. Vad är kaliumvärdet i blodet?
  7. Vad är blodprov som visar halten kalium i blodet?

Hur lågt kalium kan man ha?

Referensintervallet för vuxna ligger mellan 3,5 och 5,0 millimol per liter (mmol/L) om värdet mäts i serum. Om kaliumhalten mäts i plasma, ligger referensintervallet oftast mellan 3,5 och 4,5 mmol/L. Höga värden, vad kan det bero på?

Vilken frukt innehåller mycket kalium?

De frukter och bär som innehåller mest kalium är banan, avokado, nät- och honungsmelon och torkad frukt. Mjölk, fil, yoghurt, risgrynsgröt, pannkakor, välling och glass innehåller relativt mycket kalium. Två deciliter per dag är lagom.

Hur mycket kalium är det i bananer?

Många förknippar kalium med bananer, men när en genomsnittlig banan innehåller 422 mg kalium så måste du hitta något annat att äta som innehåller ännu mer kalium.

Kan du få behandling om kaliumvärdet är högt?

Om ditt kaliumvärde är högt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet. Ibland kan det räcka att undvika mat som innehåller kalium för att kaliumvärdet ska sänkas. Några exempel på mat som innehåller mycket kalium är nötter, choklad, citrusfrukter och banan.

Har du ett lågt kaliumvärde?

Den vanligaste orsaken till ett lågt kaliumvärde är att du behandlas med en viss typ av läkemedel. Det handlar framför allt om vissa vätskedrivande läkemedel som till exempel furosemid. Andra orsaker till låga kaliumvärden kan vara att du har förlorat salter, till exempel om du har haft kraftiga diarréer eller kräkningar.

Vad är kaliumvärdet i blodet?

Höga halter av kalium i blodet kallas hyperkalemi. Ett lätt förhöjt kaliumvärde brukar inte ge några besvär. Är kaliumvärdet kraftigt förhöjt kan du bli illamående, känna dig svag och hjärtat kan slå oregelbundet. Om provtagning och provtransport har fungerat bra brukar ofta ett högt värde bero på läkemedel.

Vad är blodprov som visar halten kalium i blodet?

Blodprov som visar halten kalium i blodet är ett av de allra vanligaste proven. Det finns flera anledningar till att provet tas. Det är särskilt vanligt att du får lämna provet om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller att du behandlas med vissa blodtrycksläkemedel.