:

Hur justerar man påskjutsbromsen på husvagn?

Innehållsförteckning:

  1. Hur justerar man påskjutsbromsen på husvagn?
  2. Varför kan man backa när påskjutsbromsen trycks ihop?
  3. Vad är rätt Kultryck?
  4. Hur mycket fett i påskjutsbromsen?
  5. Hur justerar man påskjutsbromsen?
  6. Hur vet man om ett släp är bromsat?

Hur justerar man påskjutsbromsen på husvagn?

Sätt spännband mellan vagnen och påskjutshandsken, spänn ihop ¼ av påskjuten det ska börja bromsa lite, obs snurra hjulet framåt. Man justerar på stag/vantskruven för att uppnå detta läge. Dra ihop påskjuten till 2/4, nu skall hjulen vara i låst läge, om inte så släpp på justerbult/skruv på det hjul som bromsar mer.

Varför kan man backa när påskjutsbromsen trycks ihop?

Vad som praktiskt händer är att när påskjutsbromsen är fullt ansatt och vagnen rullat bakåt, då förskjuts bromsbackarna och släpper till största delen sin bromsverkan – detta gör att du kan backa med vagnen.

Vad är rätt Kultryck?

För högt eller för lågt kultryck kan försämra köregenskaperna och i värsta fall göra att du förlorar kontroll över bilen. Kultrycket är det tryck som bilens dragkula utsätts för. Det optimala kultrycket – normalt mellan 50 och 80 kg – framgår av instruktionsboken, kulhandsken och bilens registreringsbevis.

Hur mycket fett i påskjutsbromsen?

Man använder vanligt universalfett, finns att köpa på de flesta mackar. Men du behöver en fettspruta om det ska bli bra, kostar nån hundralapp. Tryck in i nippeln till det kommer ut vid sidan någonstans. Då vet man att det har kommit igenom helt.

Hur justerar man påskjutsbromsen?

Sätt spännband mellan vagnen och påskjutshandsken, spänn ihop ¼ av påskjuten det ska börja bromsa lite, obs snurra hjulet framåt. Man justerar på stag/vantskruven för att uppnå detta läge. Dra ihop påskjuten till 2/4, nu skall hjulen vara i låst läge, om inte så släpp på justerbult/skruv på det hjul som bromsar mer.

Hur vet man om ett släp är bromsat?

Det är mycket att hålla koll innan man köper eller hyr en bromsad släpvagn. En obromsad släpvagn betyder att släpvagnen bromsar när bilen bromsar. Att se skillnad på en bromsad och en obromsad släpvagn gör du enklast genom att titta efter en gummidamask alldeles bakom draget.