:

Vem grundade Singapore?

Innehållsförteckning:

  1. Vem grundade Singapore?
  2. När grundades Singapore?
  3. Vad är Singapore i Sydostasien?
  4. Vad ligger Singapore norr om ekvatorn?
  5. Vilken republik är Singapore?

Vem grundade Singapore?

År 1819 undertecknade Sir Thomas Stamford Raffles, en tjänsteman vid Brittiska Ostindiska Kompaniet, ett fördrag med sultanen av Johor; han upprättade också Singapore som handelsplats. Singapore växte genast och olika etniska grupper började invandra. Singapore blev senare en brittisk kronkoloni 1867.

När grundades Singapore?

9 augusti 1965Singapore / Grundades

Vad är Singapore i Sydostasien?

För andra betydelser, se Singapore (olika betydelser). Singapore, formellt Republiken Singapore, är en önation och stadsstat i Sydostasien (ibland benämns staden Singapore City ). Det är Asiens näst minsta land. Singapore är en republik vid Malackahalvöns sydspets (skild från Malacka genom Johoresundet ).

Vad ligger Singapore norr om ekvatorn?

Singapore ligger cirka 137 kilometer norr om ekvatorn . Flera forntida hamnstäder har legat på platsen, som under historiens gång har tillhört flera imperier. Singapore var, när det koloniserades av Storbritannien på 1800-talet, en malajisk fiskeby.

Vilken republik är Singapore?

Singapore är en republik vid Malackahalvöns sydspets (skild från Malacka genom Johoresundet). Singapore saknar landgräns men har havsgräns till Malaysia i norr (via Johoresundet) och till Indonesien i syd och sydväst (via Singaporesundet). Singapore ligger cirka 137 kilometer norr om ekvatorn.