:

Vad åt man på yngre stenåldern?

Innehållsförteckning:

  1. Vad åt man på yngre stenåldern?
  2. Hur levde jägare?
  3. Vad fiskade man med på yngre stenåldern?
  4. Hur såg man ut på stenåldern?
  5. Vad åt jägare och samlare?

Vad åt man på yngre stenåldern?

Mycket av det vi idag kallar ogräs som svinmålla och nässlor tog man hand om och tillagade. I skogarna runt boplatsen jagade man och samlade bär, svamp, frukt och nötter. Samma djur som levde tillsammans med människorna på yngre stenåldern fanns också på bronsåldersgårdarna.

Hur levde jägare?

Under den äldre stenåldern (jägarstenåldern) levde människorna i mindre grupper eller stammar och livnärde sig som jägare, och framförallt som samlare. Små grupper vandrade mellan olika lokala platser i landskapet där man letade föda. Befolkningen var glest utspridd över vidsträckta områden.

Vad fiskade man med på yngre stenåldern?

Man fiskade mycket. De som levde längs havet använde sig av snidade benkrokar för att fånga fisk, några få finns bevarade, medan de som levde längre in i landet verkar ha fiskat mer med nät och mjärdar.

Hur såg man ut på stenåldern?

Under den äldsta stenåldern så användes mest skinn, hudar och senor vid tillverkning av kläder, men fynd har visat att man även använde olika växter som man flätade samman. Det var först mot slutet av stenåldern som fårull började användas i kläder.

Vad åt jägare och samlare?

Jägar- och samlarkost Sedan dess har vi levt som samlare av frukt, bär, grönt, nötter, svamp och insekter. När vi lärde oss tillverka verktyg för c:a 2,5 miljoner år sedan (Homo Habilis) och kontrollera elden för c:a 1 miljon år sedan (Homo Erectus) åt vi allt mer blötdjur, fisk och animalier.