:

Hur kunde Sovjetunionen bli så starkt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kunde Sovjetunionen bli så starkt?
  2. Vad kom efter Sovjet?
  3. När styrde Gorbatjov?
  4. Vad menade Gorbatjov med uttrycket perestrojka och vilket föll den där Berlinmuren?
  5. Vilka blev de viktigaste följderna av kalla kriget?

Hur kunde Sovjetunionen bli så starkt?

När Josef Stalin 1929 manövrerat ut sina motståndare i kommunistpartiet lät han införa en strikt planekonomi. Jordbruket kollektiviserades och industrin byggdes ut i massiv skala efter centralt utarbetade femårsplaner. Industriproduktionen tredubblades under 1930-talet, men till oerhörda kostnader för människorna.

Vad kom efter Sovjet?

Historia efter Sovjetunionens upplösning Oberoende staters samvälde (OSS) bildades den 21 december 1991 av elva stater (de baltiska staterna samt Georgien deltog inte). Den 25 december avgick Gorbatjov som Sovjetunionens president och Ryssland blev en självständig stat.

När styrde Gorbatjov?

Sovjetunionens ledare

NamnTidLevnadstid
Konstantin Tjernenko
Michail Gorbatjov

Vad menade Gorbatjov med uttrycket perestrojka och vilket föll den där Berlinmuren?

Perestrojka (ombyggnad och ekonomiska reformer) och glasnost (öppenhet och yttrandefrihet) har kommit att bli de två mest igenkända ledorden i det reformprogram som lanserades av Sovjetunionens siste ledare, Michail Gorbatjov vid mitten av 1980-talet.

Vilka blev de viktigaste följderna av kalla kriget?

Demokratin kom nu att spridas till långt fler länder än tidigare, och för de kapitalistiska länderna i västvärlden öppnades nya marknader i Östeuropa och Asien. Världshandeln utvecklades därmed på allvar och ledde fram till dagens globalisering.