:

Vad jagade man på stenåldern?

Innehållsförteckning:

  1. Vad jagade man på stenåldern?
  2. Vilket år började stenåldern?
  3. Vad trodde man på under jägarstenåldern?
  4. Vart bodde man på Jägarstenåldern?
  5. Hur gjorde man kläder på järnåldern?

Vad jagade man på stenåldern?

Under sommaren bodde man vid kusten där man fiskade och jagade säl, och på vintern flyttade man mot inlandet och jagade älg. Men inte alla levde så – särskilt vid kusten tror man att det fanns permanenta boplatser.

Vilket år började stenåldern?

Stenåldern delas in i två olika perioder; äldre stenålder ( f Kr) och yngre stenålder ( f Kr). Under äldre stenålder livnärde sig människorna på jakt, fiske och insamling av växter.

Vad trodde man på under jägarstenåldern?

Man kunde tro att det fanns andar i träd, berg och sjöar som man skulle vara snäll mot och att andarna från de människor som dött – förfäderna – fanns kvar bland de levande. Man kunde också tro att det fanns speciella människor som kunde prata med djur, andar och själar, så kallade schamaner.

Vart bodde man på Jägarstenåldern?

Vid denna tid låg fyndplatsen på en mindre ö i Vänern som då sträckte sig ända upp till Östmark. De äldsta regelrätta boplatserna har vi funnit på Kvarnåsen i Norra Råda, vid Lidsbron i Sunnemo, Acksjön i Ekshärad och vid Västanvik utanför Torsby. Dessa boplatser beboddes mellan f Kr.

Hur gjorde man kläder på järnåldern?

Järnålderns kläder var ofta prydda av band i olika tekniker. De vanligaste man finner är gjorda i brickvävningsteknik, men även flätade och vävda band med plockade mönster förekommer. Under framförallt vendel- och vikingatid vävde man gärna brickband med guld- eller silvertråd som inslag, så kallade broscherade band.