:

Vad hände i början av 1900-talet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad hände i början av 1900-talet?
 2. Hur många dog i krig under 1900-talet?
 3. Vad hände på 1800 talet i Sverige?
 4. Vad var det för viktiga händelser som inträffade under 1900-talet?
 5. Vad odlade man på 1900-talet?
 6. Vad hände år 1919 i Sverige?
 7. Vad hände på 1910 talet?

Vad hände i början av 1900-talet?

Inflyttningen till städerna ökade i takt med att samhället blev allt mer industrialiserat. Folkrörelserna växte och samhället demokratiserades. Skillnaden mellan rika och fattiga minskade i samhället. 1900-talet var också ett århundrade då kvinnorna fick större frihet och mer makt.

Hur många dog i krig under 1900-talet?

Historiker har räknat ut att omkring 187 miljoner människor miste livet under perioden som en följd av andra människors beslut. Men världens befolkning har ändå ökat enormt under perioden. År 19 miljoner människor på jorden och 1990 hade antalet ökat till 5270 miljoner människor.

Vad hände på 1800 talet i Sverige?

 • 1809. Det kungliga enväldet avskaffas.
 • 1810. Successionsordningen och JO inrättas.
 • 1842. Folkskolan införs.
 • 1866. Tvåkammarriksdagen införs.
 • 1872. Gifta kvinnor får rätt att bestämma över sin egen ekonomi.
 • 1884. Första motionen om kvinnlig rösträtt och myndighetsåldern för kvinnor sänks.
 • 1890. ...
 • 1901.

Vad var det för viktiga händelser som inträffade under 1900-talet?

1900-talet är präglat av de två stora världskrigen, men också demokratins genombrott i Europa. Efterkrigstiden var det kalla krigets epok som pågick ända fram till Sovjetunionens sammanbrott 1991. Industrisamhället nådde sin kulmen under 1950-talet för att avlösas av informationssamhället.

Vad odlade man på 1900-talet?

Spannmål och potatis odlades på över 80 % av åkerarealen. Foderproduktion på åkern hade tagit sin början och omkring 40 hektar åker utnyttjades för höskörd. Potatis odlades för husbehov och skörden räckte i allmänhet till för årets behov. Havre dominerade spannmålsodlingen men höstråg odlades också allmänt.

Vad hände år 1919 i Sverige?

24 maj – I Sveriges riksdags första kammare och andra kammare antas rösträttsreformen som ger alla män och kvinnor som fyllt minst 23 år rösträtt. Den kvinnliga rösträtten träder inte i kraft förrän 1921 då den förutsätter en grundlagsändring. 16 000 personer dödas i vulkanutbrott på Java.

Vad hände på 1910 talet?

1912: Frankrike och Spanien delar upp Marocko i två protektorat, Franska Marocko och Spanska Marocko. 1912: Italien tar över Libyen från Turkiet (Osmanska riket). utkämpas första och andra Balkankrigen, som i viss mån kan ses som förelöpare till första världskriget.