:

Hur kom engelskan till Singapore?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kom engelskan till Singapore?
  2. Vad importerar Singapore?
  3. Vad ligger Singapore norr om ekvatorn?
  4. Vad är Singapore i Sydostasien?
  5. Vilken republik är Singapore?

Hur kom engelskan till Singapore?

I slutet av 1700-talet blev Singapore intressant för britterna som koloniserade Indien och ökade handeln med Kina. 1819 fick en tjänsteman vid det brittiska Ostindiska kompaniet, Thomas Stamford Raffles, tillstånd att upprätta en handelsstation på ön.

Vad importerar Singapore?

Singapore är Australiens strategiska handels- och investeringspartner i Sydostasien. Australien importerar främst mineralprodukter, kemikalier, livsmedel och instrument från Singapore. År 2019 värderades importen från Singapore till 8,06 miljarder dollar.

Vad ligger Singapore norr om ekvatorn?

Singapore ligger cirka 137 kilometer norr om ekvatorn . Flera forntida hamnstäder har legat på platsen, som under historiens gång har tillhört flera imperier. Singapore var, när det koloniserades av Storbritannien på 1800-talet, en malajisk fiskeby.

Vad är Singapore i Sydostasien?

För andra betydelser, se Singapore (olika betydelser). Singapore, formellt Republiken Singapore, är en önation och stadsstat i Sydostasien (ibland benämns staden Singapore City ). Det är Asiens näst minsta land. Singapore är en republik vid Malackahalvöns sydspets (skild från Malacka genom Johoresundet ).

Vilken republik är Singapore?

Singapore är en republik vid Malackahalvöns sydspets (skild från Malacka genom Johoresundet). Singapore saknar landgräns men har havsgräns till Malaysia i norr (via Johoresundet) och till Indonesien i syd och sydväst (via Singaporesundet). Singapore ligger cirka 137 kilometer norr om ekvatorn.