:

Vad var syftet med Versaillesfreden?

Innehållsförteckning:

  1. Vad var syftet med Versaillesfreden?
  2. Vad är NF första världskriget?
  3. Vilka var de största problemen med Versaillesfreden?
  4. Vad hände med NF?
  5. Vilka var Segrarmakterna i första världskriget?

Vad var syftet med Versaillesfreden?

Tyskland tvingades erkänna sig skyldigt till kriget och betala ett väldigt krigsskadestånd. Man fick också förbinda sig att endast förfoga över en mindre armé utan krigsflotta och flygvapen. Tyskland fick därtill avträda stora landområden (13,5 procent av sitt landområde) och avstå alla sina kolonier.

Vad är NF första världskriget?

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades 1920, strax efter första världskriget för att förhindra nya omfattande krig. Organisationen fick dock aldrig något större politiskt inflytande på den internationella arenan.

Vilka var de största problemen med Versaillesfreden?

Tyskland förlorade sina kolonier och betydande landområden i Europa, armén reducerades till 100 000 man och landet fick saftiga skadeståndsfakturor på 132 miljarder guldmark. Syftet var att Tyskland aldrig skulle kunna hämnas.

Vad hände med NF?

NF försvagades under de politiska kriserna i Europa på 1930-talet och förlorade sin betydelse efter andra världskrigets utbrott. NF upplöstes efter andra världskrigets slut och ersattes med Förenta Nationerna (FN).

Vilka var Segrarmakterna i första världskriget?

Till sist enades stormakterna om att Tyskland och dess allierade, Österrike-Ungern och Turkiet, fick bära ansvaret för att ha orsakat kriget och tvingades betala ett stort krigsskadestånd till segrarmakterna. Tyskland förlorade Elsass-Lothringen till Frankrike och fick inte ha trupper eller befästningar i Rhenlandet.