:

Vad har EU för uppgifter?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har EU för uppgifter?
  2. Hur är marken formad i Belgien?
  3. Vad är målet med EU?
  4. Vad är det för natur i Belgien?
  5. Vad är positivt med Sveriges medlemskap i EU?

Vad har EU för uppgifter?

En grund för EU-samarbetet är att skapa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital över gränserna. Dessa fyra friheter ska bidra till ekonomisk tillväxt och att EU-länderna fungerar som en gemensam marknad.

Hur är marken formad i Belgien?

Terrängformer och berggrund. Belgien är huvudsakligen ett lågt liggande land, som långsamt höjer sig från Nordsjön i väster och Nederländerna i norr mot Ardennerna i sydöst, vilka utgör det enda höglandsområdet. Ett antal topografiska regioner med olika utformning kan urskiljas.

Vad är målet med EU?

EU har fem övergripande mål för 2020. Det handlar om sysselsättning, ökade forskningssatsningar, klimat- och energi, utbildning och fattigdomsbekämpning. Dessa är i sin tur indelade i nio konkreta mål.

Vad är det för natur i Belgien?

Belgien ligger i Västeuropa och har en knappt sju mil lång kust mot Nordsjön. Till ytan är det ungefär lika stort som Småland. Landet består av tre distinkta geografiska områden, från kusten via ett småkuperat slättlandskap i de mellersta delarna till det skogstäckta bergsområdet Ardennerna i sydöst.

Vad är positivt med Sveriges medlemskap i EU?

En av fördelarna med EU-medlemskapet är att det ger svenskar rätten att jobba eller studera i ett trettiotal andra europeiska länder, via den fria rörligheten på EU:s inre marknad. År 2019 hade 15 procent av nyutexaminerade svenskar arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige.