:

Får inte flytta stenhög?

Innehållsförteckning:

  1. Får inte flytta stenhög?
  2. Var finns Sveriges största flyttblock?
  3. Kan likna en stenhög?
  4. Hur tar man bort en stor sten?
  5. Hur tungt är Sveriges största flyttblock?
  6. Vad är ett jättekast?

Får inte flytta stenhög?

Alla stenmurar som ligger på jordbruksmark är enligt lag skyddade av det generella biotopskyddet och får inte rivas eller ändras. Samma skydd gäller en vanlig stenhög, något som många inte känner till.

Var finns Sveriges största flyttblock?

Beskrivning. Botsmarksblocket är ett jätteflyttblock som lösgjordes ur berggrunden under istiden för ca 20 000 år sedan. Botsmarksblocket är landets största flyttblock och är skyddat som naturminne.

Kan likna en stenhög?

Harg är ett fornsvenskt ord med betydelsen kultplats, offeraltare, men också en allmännare betydelse av sten eller stenhög.

Hur tar man bort en stor sten?

Man kan försöka spräcka stenen med handkraft, men om det inte går finns en expanderande cementmassa, så kallad snigeldynamit, som man kan använda för att spräcka stenen. Spräckningen blir ljudlös och vibrationsfri, vilket gör detta till ett bra alternativ till traditionell sprängning.

Hur tungt är Sveriges största flyttblock?

Botsmarksblocket är ett jätteflyttblock som lösgjordes ur berggrunden under istiden för ca 20 000 år sedan. Botsmarksblocket är landets största flyttblock och är skyddat som naturminne. Höjd: 15 meter. Vikt: ca 35 000 ton.

Vad är ett jättekast?

benämning ur folktron på flyttblock, särskilt om det ligger i närheten av en kyrka. Enligt folktron skulle blocken ha kastats av någon jätte för att förstöra kyrkan, men att han inte träffat sitt mål.