:

Hur fungerar människan som exogen kraft?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar människan som exogen kraft?
  2. Hur bidrar människan till en ökad kemisk vittring?
  3. Vad menas med exogena krafter?
  4. Vad menas med exogen?
  5. Vad är en Sluttningsprocess?

Hur fungerar människan som exogen kraft?

Hur fungerar människan som exogen kraft? Människan försvagar skyddande växtlighet genom att till exempel skövla vid sluttningar eller slätter. När skövlar skogen och vegetationen, vanligtvis tar rötter upp nederbörd men när vi nu har förstört det skyddande lagret gör rötterna och vegetationen inte det.

Hur bidrar människan till en ökad kemisk vittring?

Rötterna från växter slingrar sig in i mark och stenar och orsakar sprikor när de växer. Hur bidrar människan till en ökad kemisk vittring? Vårt utsläp av växthusgaser sen 1800-talet(ind-rev) leder till ökade halter av dessa ämnen ibluften som sen reagerar med vatten ex. koldioxid -> surt regn.

Vad menas med exogena krafter?

En exogen kraft är erosion, det vill säga nedbrytning av jorden. De exogena kraftprocesserna kan bryta ner och utjämna landytan till en nästan platt yta, ett peneplan. Energin till dessa processer tillförs främst utifrån rymden i form av solstrålning. Exogena krafter är motsatsen till endogena krafter.

Vad menas med exogen?

Exogen refererar till en händelse eller ett objekt som kommer utifrån ett system. Begreppet kommer från de grekiska orden "exo" och "gen", som betyder utanför och produktion. Exogen är motsatsen endogen, som står för något som genereras inom själva systemet.

Vad är en Sluttningsprocess?

terrängformande processer genom att material på jordytan sätts i rörelse av gravitation, stor lutning eller överskriden skjuvhållfasthet.