:

Vad kan man plugga efter gymnasiet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man plugga efter gymnasiet?
 2. Vad ska du göra efter studenten?
 3. Hur många år är man när man går i gymnasiet?
 4. Borde gymnasiet vara obligatorisk?
 5. Vilka är delaktiga i att besluta om eller förändra skollagen?
 6. Är det värt att hoppa av gymnasiet?

Vad kan man plugga efter gymnasiet?

Direkt efter gymnasiet så kan du studera vidare på högskola eller universitet. De erbjuder högre studier i form av enskilda kurser eller program. Skillnaden mellan högskola och universitet är att universitet generellt kan ge examina på forskarutbildningsnivå (dock kan högskola söka tillstånd för detta).

Vad ska du göra efter studenten?

I denna artikeln tänkte vi gå igenom 20 olika saker som du kan göra efter att du tagit studenten.

 1. Resa utomlands. ...
 2. Lär känna nya vänner. ...
 3. Plugga något du brinner för. ...
 4. Flytta hemifrån. ...
 5. Skaffa dig ett jobb. ...
 6. Testa mycket och utforska! ...
 7. Lär dig om investeringar. ...
 8. Dejta!

Hur många år är man när man går i gymnasiet?

Gymnasieskolan i Sverige är en utbildning som sker efter grundskolan och som oftast är tre år lång. I gymnasiet får du som elev välja utbildning själv men vissa ämnen läser alla.

Borde gymnasiet vara obligatorisk?

Den 9 april slogs det fast att gymnasiestudier ska fortsätta vara frivilliga i ett tillkännagivande till regeringen. Det ska inte heller vara obligatoriskt att läsa in grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram, utan detta ska även i fortsättningen vara en rättighet.

Vilka är delaktiga i att besluta om eller förändra skollagen?

I diskussioner om ansvarstagande i undervisningen är det alltid läraren som har det övergripande ansvaret för att säkerställa att målen nås, men för att elevers motivation ska öka eller fortsätta finnas är det helt avgörande att de på ett konkret sätt ges möjligheter att vara delaktiga, ha inflytande och agera ...

Är det värt att hoppa av gymnasiet?

Tänk också på att det kan bli svårt att få jobb utan gymnasiebehörighet och att du behöver en plan för vad du ska göra om du inte går i gymnasiet. Din studie- och yrkesvägledare och rektor kan hjälpa dig och dina vårdnadshavare att fortsätta framåt, om du inte längre vill gå kvar.