:

Hur kämpade folken i kolonierna mot kolonialmakterna?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kämpade folken i kolonierna mot kolonialmakterna?
  2. Hur styrde Frankrike sina kolonier?
  3. Vilka stater låg bakom kolonialismen?
  4. Vilket afrikanskt land blev inte koloniserat?
  5. Vilket afrikanskt land blev sist självständigt?

Hur kämpade folken i kolonierna mot kolonialmakterna?

Gemensamt för flertalet av kolonierna som blev självständiga under efterkrigstiden var att de var dåligt förberedda för friheten. Den inhemska befolkningen saknade i regel både utbildning och demokratiska traditioner. Dessutom existerade ofta starka motsättningar mellan olika folkgrupper i koloniländerna.

Hur styrde Frankrike sina kolonier?

Franska kolonialimperiet (franska: Empire colonial français) kallades Frankrikes kolonibesittningar samt stater som stod under franskt protektorat i olika former från början av 1600-talet till 1960-talet. Under 1800- och 1900-talen var Frankrikes kolonialvälde det näst största i världen efter det Brittiska imperiet.

Vilka stater låg bakom kolonialismen?

Men på 1600-talet började de engelska, holländska och franska ostindiska kompanierna att konkurrera med portugiserna. Under 1600- och 1700-talen skaffade sig allt fler europeiska stormakter kolonier i Asien, däribland Nederländerna, Spanien, Frankrike och England (senare Storbritannien).

Vilket afrikanskt land blev inte koloniserat?

Under Kapplöpningen om Afrika i slutet av 1800-talet delade de europeiska makterna upp Afrika och dess naturresurser mellan sig, bland annat vid Berlinkonferensen 1884-5. 1905 kontrollerades i princip hela Afrika av europeiska styrkor; det var enbart Liberia och Etiopien som var självständiga.

Vilket afrikanskt land blev sist självständigt?

Västsahara – den sista kolonin i Afrika Under avkoloniseringsprocessen på 1960-talet uppmanade FN Spanien att låta västsaharierna rösta om självständighet.