:

Var kommer silver ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Var kommer silver ifrån?
  2. Vem hittade silver?
  3. Vilket är upptäcktes silver?
  4. Vad är silver gjord av?
  5. Vilken laddning har silver?
  6. Vad är Skrotsilver?

Var kommer silver ifrån?

Ofta är silvret en biprodukt från bly-, bly/zink- eller kopparmalm. Ungefär 70 procent av det silver som produceras globalt kommer från gruvbrytning, medan 20–30 procent återvinns från exempelvis kemikalier från fotografisk industri, elektronikskrot samt smycken.

Vem hittade silver?

Grundämnen som guld, silver, bly och kvicksilver har varit kända i många århundraden, och ingen vet vem som upptäckte dem.

Vilket är upptäcktes silver?

Silverföremål har hittats så långt tillbaka som 4000 f.Kr. Historiker tror att det först upptäcktes omkring tusen år innan det.

Vad är silver gjord av?

Vad man i dagligt tal menar med äkta silver är Sterlingsilver, som består av 92,5% silver, och den övriga delen består mestadels av koppar och ibland lite zink. Detta gör man för att silver i sin grundform är så mjukt att det är svårhanterat som material till smycken.

Vilken laddning har silver?

Silver

Nummer 47 Tecken Ag Grupp 11 Period 5 Block d
Elektronkonfiguration[Kr] 4d10 5s1
e− per skal2, 8, 18, 18, 1
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd1 (amfoterisk)

Vad är Skrotsilver?

Det är en legering (metallblandning) av två eller flera metaller, d v s grundämnen (se sid 25). Resterande 20 % är vanligtvis koppar. Ibland kan silvret vara helt eller delvis legerat med kadmium. Den vanligaste smyckelegeringen är 925 tusendelar (92,5 %) silver och resten är koppar.