:

Vilket land har mest folkomröstningar?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket land har mest folkomröstningar?
  2. När sker omröstningen i riksdagen idag?
  3. Hur många röstade nej till EU?
  4. När Sverige gick med i EU?
  5. När kan man begära sluten omröstning?

Vilket land har mest folkomröstningar?

Folkomröstningar om medlemskap

StatÄrendeValdeltagande
GrönlandFortsatt grönländskt medlemskap i EG74,9 %
ÖsterrikeMedlemskap i Europeiska unionen82,35 %
FinlandMedlemskap i Europeiska unionen70,4 %
SverigeMedlemskap i Europeiska unionen83,32 %

När sker omröstningen i riksdagen idag?

Ledamöter begär misstroendeförklaring mot Morgan Johansson (S) Torsdag Ledamöter från Sverigedemokraterna har den 2 juni begärt att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Omröstningen kommer att hållas tisdagen den 7 juni klockan 12.

Hur många röstade nej till EU?

Den 13 november 1994 genomfördes en rådgivande folkomröstning om EU-medlemskap i Sverige. 52,3 procent röstade för ett medlemskap, 46,8 procent röstade emot och 0,9 procent röstade blankt.

När Sverige gick med i EU?

I dag har unionen 27 medlemsländer. Sverige gick med 1995 efter en folkomröstning. 19 av EU-länderna har infört euro som valuta. Storbritannien lämnade EU-samarbetet sista januari 2020.

När kan man begära sluten omröstning?

Enligt stadgarna i vissa föreningar ska man ha sluten votering om någon begär det. I andra ska ett sådant yrkande prövas och bifallas av mötet med enkel majoritet (se nedan). Stadgarna kan också innebära sluten votering överhuvudtaget inte är tillåten vid beslut i sakfrågor, utan bara vid personval.