:

Hur tänkte man om kroppen förr?

Innehållsförteckning:

  1. Hur tänkte man om kroppen förr?
  2. Vad ansågs sjukdom bero på förr i tiden?
  3. Var sjuk förr?
  4. Vilka sjukdomar man på 1900-talet i Sverige?
  5. Hur sjukvården såg ut förr och hur den har utvecklats till idag?
  6. På vilket sätt påverkar folkhälsoarbetet Under 1900 talet oss i Sverige idag?
  7. Hur är folkhälsan i Sverige?

Hur tänkte man om kroppen förr?

Långt tillbaka i tiden trodde man att kroppen hade fyra vätskor och om de kom i obalans blev man sjuk (man har hittat en målning på en nästan 2 500 år gammal vas där åderlåtning utförs). Dessa kroppsvätskor var blod (sanguis), slem (phlegma), svart galla (melancholia) och gul galla (cholera).

Vad ansågs sjukdom bero på förr i tiden?

Vätskorna är blod, slem, gul galla och svart galla. Läkarna tänkte sig att sjukdomar kunde botas genom att balansen mellan kroppsvätskorna återställdes. Det kunde ske genom att en patient började äta annan mat än tidigare eller genom åderlåtning, alltså att en patient tappades på blod.

Var sjuk förr?

Många sjukdomar förklarades förr med att den sjuke stött på ett övernaturligt väsen, till exempel gasten, älvor eller haft oturen att störa vättarna. Läkare var få och den som var sjuk fick använda sig av huskurer, magiska botemetoder eller besöka en botare.

Vilka sjukdomar man på 1900-talet i Sverige?

Under 1900-talet drabbades världen av tre stora pandemier, Spanska sjukan 1918 orsakad av influensa A(H1N1), Asiaten 1957 A(H2N2) och Hongkong-influensan 1968 A(H3N2). Ett nytt pandemiskt virus konkurrerar ofta ut tidigare säsongsinfluensavirus och etablerar sig efter några år som en variant av säsongsinfluensa.

Hur sjukvården såg ut förr och hur den har utvecklats till idag?

Under senare delen av 1900-talet hade öppenvårdsmottagningar och primärvård tagit över huvudparten av behandlingen. Under 1970- och 1980-talen kom andra sjukdomar i fokus. Hjärt–kärlsjukdomar upptog en stor del av vårdplatserna vid sjukhusen. Mortaliteten i dessa sjukdomar har numera minskat.

På vilket sätt påverkar folkhälsoarbetet Under 1900 talet oss i Sverige idag?

De medicinska och sociopolitiska de- larna av folkhälsoarbetet separerades dock under 1900-talet, vilket innebar ett alltmer medicinskt dominerat folk- hälsoarbete. Det var en slags gryende optimism som inledde 1900-talet för västvärlden.

Hur är folkhälsan i Sverige?

Den svenska folkhälsan är förhållandevis god i ett internationellt perspektiv - men inte jämlikt fördelad. Samtidigt som många blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa mellan grupper av människor. Hälsan hos människor kan variera beroende på yrke, kön, utbildnings- och inkomstnivå och naturligtvis ålder.