:

Hur slutar Rödluvan och vargen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur slutar Rödluvan och vargen?
  2. Vad gjorde Bröderna Grimm?
  3. Vad säger vargen i Rödluvan?
  4. Vad tror du att budskapet i Rödluvan är?
  5. Hur blev bröderna Grimm författare?
  6. Vad har Rödluvan för tema?
  7. Vem skrev sagan om Rödluvan och vargen?

Hur slutar Rödluvan och vargen?

Här slutar Perraults berättelse. I Grimms version räddas de båda personerna av en jägare som sprättar upp vargens mage och befriar dem. Han fyller sedan magen med stenar och syr ihop den, men vargen kan inte röra sig och dör.

Vad gjorde Bröderna Grimm?

Jacob och Wilhelm Grimm, tillsammans kända som Bröderna Grimm, var två tyska språkforskare som har gjort sig mest kända genom att samla in och bearbeta folksagor. Som en biprodukt av sitt arbete med att undersöka det tyska språket publicerade bröderna åtskilliga sagor som tidigare förts vidare genom muntlig tradition.

Vad säger vargen i Rödluvan?

”Det är för att jag ska kunna höra dig bättre”, svarade vargen. ”Men mormor, vilka stora ögon du har!” sa Rödluvan. ”Det är för att jag ska kunna se dig bättre.” ”Men mormor”, sa Rödluvan, ”vilka stora händer du har!”

Vad tror du att budskapet i Rödluvan är?

Budskapet är att varna barn, främst unga flickor, för att drabbas av mäns våld. Charles Perrault, den första att teckna ner sagan 1697 avslutar den med orden: ”Barn, särskilt väluppfostrade vackra flickor, ska aldrig tala med främlingar, ty de kan i sådana fall råka ut för att bli middagsmat för en varg.

Hur blev bröderna Grimm författare?

Precis som sin bror Jacob studerade Wilhelm juridik i Marburg och vid 28 års ålder (1814) anställdes han som sekreterare vid biblioteket i Kassel. Mest känd är nog Wilhelm för de sagor som han gav ut mellan åren tillsammans med sin bror Jacob, som de kallad 'Bröderna Grimms sagor' (Kinder- und hausmärchen).

Vad har Rödluvan för tema?

Det svåra samlivet mellan man och kvinna och den begränsande och instängande makt som könsroller har på kvinnor och män är påtagliga teman i Rödluvan. Vikten av att som kvinna ha ett eget rum är även ett starkt genomgående tema i romanen som för tankarna till Virginia Woolfs essä Ett eget rum.

Vem skrev sagan om Rödluvan och vargen?

I Perraults historia är det med andra ord vargen som går segrande ur berättelsen. När Bröderna Grimm år 1812 publicerade sin version av sagan i första bandet av samlingen ”Kinder- und Hausmärchen” gjorde de om slutet så att Rödluvan ställer sig vid mormoderns säng när hon kommer in i stugan.