:

Vad krävs det för att bli ett minoritetsspråk?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs det för att bli ett minoritetsspråk?
 2. Varför ska vi inte ha minoritetsspråk?
 3. Vad händer om minoritetsspråken försvinner?
 4. Hur många talar de olika minoritetsspråken?
 5. Varför är engelska inte ett officiellt minoritetsspråk?
 6. Vad kommer hända med minoritetsspråk i framtiden?
 7. Hur många fransktalande finns det i Sverige?
 8. Hur många minoritetsspråk finns det i världen?
 9. När kom minoritetsspråken?
 10. Hur kom minoritetsspråken till Sverige?

Vad krävs det för att bli ett minoritetsspråk?

I Sverige har riksdagen bestämt att man för att få status som nationell minoritet ska:

 • vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen.
 • ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte delar med andra.
 • ha en uttalad vilja att behålla sin identitet.

Varför ska vi inte ha minoritetsspråk?

Många har utsatts för diskriminering och övergrepp. Även i dag förekommer det diskriminering. Att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur är ett sätt att slå vakt om deras mänskliga rättigheter.

Vad händer om minoritetsspråken försvinner?

Vad skulle du säga går förlorat när språk försvinner? - Det är en stor utarmning av mänskliga yttringar när språk dör ut, och det är därför viktigt att göra allt vi kan för att dokumentera dem. När ett språk dör odokumenterat försvinner en möjlighet att studera en del av den mänskliga berättelsen.

Hur många talar de olika minoritetsspråken?

Några undersökningar uppskattar antalet till 40–50 000 talare, andra till uppåt 100 000–120 000 talare.

Varför är engelska inte ett officiellt minoritetsspråk?

Sommaren 2009 antog riksdagen en svensk språklag; i den kan man bland annat läsa: Svenska är huvudspråk i Sverige. 5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.

Vad kommer hända med minoritetsspråk i framtiden?

Huvudsakligen är förslagen i utredningen att man inför nya regler, som börjar gälla för läsåret . De viktigaste punkterna i förslaget är att ett nytt skolämne bör skapas – nationellt minoritetsspråk. På så sätt skiljer man på minoritetsspråkens modersmålsundervisning från modersmålsundervisning i andra språk.

Hur många fransktalande finns det i Sverige?

Engelska 89%, tyska 30%, franska 11%. Språken i Sverige utgörs av svenska som är huvudspråk och samhällets gemensamma språk, fem erkända minoritetsspråk, invandrarspråk (som främst talas av sentida invandrare) samt svenskt teckenspråk.

Hur många minoritetsspråk finns det i världen?

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

När kom minoritetsspråken?

År 2000 ratificerade regeringen Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, vilket innebar att samiska, finska och meänkieli blev regionala minoritetsspråk samt att romani chib och jiddish blev territoriellt obundna minoritetsspråk.

Hur kom minoritetsspråken till Sverige?

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Detta skedde i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.