:

Vad gjorde man på fritiden på järnåldern?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gjorde man på fritiden på järnåldern?
  2. Vad är typiskt för forntiden?
  3. Hur såg samhället ut på forntiden?
  4. Hur bodde man på järnåldern?
  5. När började järnåldern användas i Norden?
  6. Vad innebär övergången från bronsålder till järnåldern?

Vad gjorde man på fritiden på järnåldern?

I många gravar har man också hittat spelpjäser och spelbräden, att spela spel verkar ha varit populärt under järnåldern. Man spelade både tärning och med pjäser. Spelpjäserna kunde vara av ben, horn, tänder, trä, glas eller bärnsten.

Vad är typiskt för forntiden?

hantverk och handel. En viktig förutsättning för detta var tillgången till stora vattendrag som kunde användas för både odling och transporter. De första högkulturerna uppstod därmed i bördiga områden längs med stora floder. De kallas därför ofta för flodkulturer.

Hur såg samhället ut på forntiden?

hantverk och handel. En viktig förutsättning för detta var tillgången till stora vattendrag som kunde användas för både odling och transporter. De första högkulturerna uppstod därmed i bördiga områden längs med stora floder. De kallas därför ofta för flodkulturer.

Hur bodde man på järnåldern?

Hur bodde man på järnåldern? Bostäderna skilde inte mycket från de som man hade haft på bronsåldern. Man bodde i långhus där hela familjen, eller klanen, rymdes under samma tak. I mitten av huset fanns härdar där man eldade och man sov längs väggarna.

När började järnåldern användas i Norden?

Järn började användas i Norden ungefär tusen år efter att det tagits i bruk i Mellanöstern. Nordens järnålder räknas vanligtvis från ca 500 f.Kr till omkring 1050 e.Kr då vikingatiden - som utgör slutet av järnåldern - övergår i nordisk medeltid.. Sämre klimat och mer krig än tidigare

Vad innebär övergången från bronsålder till järnåldern?

Övergången från bronsåldern till järnåldern kännetecknas av en dramatisk klimatförsämring då bronsålderns milda väder övergick i ett mera kyligt, fuktigt och solfattigt klimat. Klimatförändringen innebar en katastrof för både djur och människor. Växtligheten förändrades och områden som tidigare varit odlingsbara övergavs.