:

Vad betyder frankerriket?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder frankerriket?
  2. När var frankerriket?
  3. Vad hände med frankerriket efter Karl den stores död?
  4. Vem krönte Karl den store?
  5. Hur försörjde sig de flesta under medeltiden?
  6. Vad är Karl den store känd för?
  7. Vilken var Karl den stores residensstad?

Vad betyder frankerriket?

Frankerriket (latin: Regnum Francorum) syftar på det forna rike (efterföljare till Gallien, föregångare till Frankrike) som frankerna lade under sig.

När var frankerriket?

Frankerriket var föregångaren till Frankrike. Det upprättades av frankerna (ett germanfolk) under 500-talet i slutet av folkvandringstiden, och blev under Karl den store en europeisk stormakt. Under andra halvan av 800-talet splittrades det väldiga frankerriket i en västlig och östlig del.

Vad hände med frankerriket efter Karl den stores död?

Tiden var mycket orolig. Frankerna blev själva tidigt kristna men höll nu på att återgå till sin förkristna religion. Saxarna i norra Tyskland var fortfarande fast förankrade i hedendomen. I söder stred den romersk-katolska kyrkan med Langobarderna om makten över det som idag är Italien.

Vem krönte Karl den store?

Kejsaren Karl den store Den förste kristne romerske kejsaren var Konstantin, som döptes på dödsbädden. Den kanske mest kände av hans efterträdare hette Karl, även kallad den store. Han hyllades som kejsare av påven Leo III i S:t Petersbasilikan i Rom på juldagen år 800...

Hur försörjde sig de flesta under medeltiden?

Nästan alla människor som levde på medeltiden var bönder. Det var ett jordbrukssamhälle där den politiska centralmakten (staten) var svag. I Europa bodde omkring nio tiondelar av befolkningen på landsbygden och sysslade med jordbruk. Men det fanns också andra sociala skikt i det medeltida feodalsamhället.

Vad är Karl den store känd för?

Karl I (ca 742-814), mera känd som Karl den store, var från år 768 kung över frankerna och kröntes år 800 av påven till romersk kejsare. I propagandan inför kröningen lanserades begreppet "Europa" som en politisk, kulturell och religiös gemenskap för de romerska och germanska folken.

Vilken var Karl den stores residensstad?

Därmed bekände sig större delen av germanerna till kristendomen, allt motstånd var brutet och Karl var ensam härskare. Han drog sig hem till hovet i Aachen för att organisera administrationen av sitt rike.