:

Hur förklarar man en atom?

Innehållsförteckning:

  1. Hur förklarar man en atom?
  2. Hur har synen på atomen förändrats fram till idag?
  3. Vilka observationer har lett fram till slutsatsen att materia består av atomer?
  4. Hur har synen på vad en atom är för något förändrats genom historien?
  5. Vad är en atom byggd av?

Hur förklarar man en atom?

En atom består av en atomkärna, som innehåller protoner och neutroner. Protonerna ger kärnan en positiv laddning. Runt atomkärnan kretsar negativt laddade elektroner. Ett grundämne är ett ämne som bara innehåller ett slags atomer.

Hur har synen på atomen förändrats fram till idag?

Sedan långt tillbaka i mänsklighetens historia har andra teorier om hur materia är uppbyggt förekommit. Länge var det vanligt att man trodde att allt var uppbyggt av fyra element – vatten, luft, eld och jord. I dag är dessa idéer nästan helt borta från människors världsbild.

Vilka observationer har lett fram till slutsatsen att materia består av atomer?

Einsteins analys av så kallad Brownsk rörelse brukar anges som ett bevis för att materien består av atomer.

Hur har synen på vad en atom är för något förändrats genom historien?

Ett huvudproblem var antagandet att olika grundämnen bestod av olika slags atomer, vilket gjorde att man vid 1800-talets början hade identifierat omkring trettio olika atomer – och antalet ökade. I stället för att förenkla materiens struktur gjorde Daltons atomistiska teori således naturen mer komplex.

Vad är en atom byggd av?

Sedan 1930-talet vet vi att atomer består av tre sorters partiklar. I mitten av atomen - i atomkärnan - finns protoner och neutroner. Och runt atomkärnan finns det elektroner. Först tänkte man sig att elektronerna kretsade runt kärnan, som planeter runt solen.