:

Vad innebär OPEC?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär OPEC?
 2. Vilka länder är med i Opec?
 3. När grundades OPEC?
 4. Vilka är de största oljeproducenterna i världen?
 5. Varför skapades OPEC?
 6. Vad menas med oljekrisen?
 7. Var på jorden används olja?

Vad innebär OPEC?

Opec (De oljeexporterande ländernas organisation/Organization of the Petroleum Exporting Countries) grundades 1960 för att samordna medlemsländernas oljepolitik samt bedriva forskning.

Vilka länder är med i Opec?

Den grundades 1960 av Saudiarabien, Venezuela, Irak, Iran och Kuwait. Övriga länder som ingår i Opec är Algeriet, Angola, Ecuador, Ekvatorialguinea, Förenade Arabemiraten, Gabon, Kongo-Kinchasa, Libyen och Nigeria.

När grundades OPEC?

september 1960, Bagdad, IrakOpec / Grundades

Vilka är de största oljeproducenterna i världen?

Världens 10 största oljeproducenter år 2020

 • USA: 19,51 miljoner bpd.
 • Saudiarabien: 11,81 miljoner bpd.
 • Ryssland: 11,49 miljoner bpd.
 • Kanada: 5,50 miljoner bpd.
 • Kina: 4,89 miljoner bpd.
 • Irak: 4,74 miljoner bpd.
 • Förenade Arabemiraten 4,01 miljoner bpd.
 • Brasilien: 3,67 miljoner bpd.

Varför skapades OPEC?

Bakgrunden till bildandet av OPEC var en önskan att reglera skillnaden i världsmarknadspriset på råolja, då de stora multinationella oljebolagens försäljningspris var markant högre än det officiellt satta priset. De oljeproducerande länderna inom OPEC ville sålunda få en större andel av oljeintäkterna.

Vad menas med oljekrisen?

Oljekrisen 1973 var en period under 1970-talet då priserna på olja gick upp mycket drastiskt. Detta föregicks av oktoberkriget 1973 mellan å ena sidan Egypten och Syrien och å andra sidan Israel. OPEC-länderna vägrade att exportera olja till stater som hjälpt Israel i oktoberkriget.

Var på jorden används olja?

Den absolut största delen av världens oljeförbrukning används för transport och 2004 täcktes 38 procent av världens energiförbrukning av olja. Men olja används även till andra saker som är viktiga i dagens samhälle, till exempel plast och asfalt.